برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات قرق بر برخي خصوصيات، فرسايش پذيري و ترسيب کربن خاک (مطالعه موردي: مراتع بزداغي-خراسان شمالي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 
چکیده: 
با توجه به گسترش کاربرد قرق به منظور اصلاح مراتع و ترسيب کربن، بررسي اثرات آن بر خصوصيات خاک و محاسبه ارزش اقتصادي کربن ترسيب يافته حايز اهميت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي تغييرات برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در نتيجه اعمال قرق در مقايسه با چراي آزاد و نيز، بررسي اثرات قرق بر ميزان ترسيب کربن خاک و محاسبه ارزش اقتصادي آن در منطقه بزداغي استان خراسان شمالي مي باشد. به اين منظور، 15 نمونه خاک به صورت تصادفي – سيستماتيک، از عمق 15-0 سانتيمتري و درطول 3 ترانسکت به طول 500 متر و به فاصله 200 متر از يکديگر در هر منطقه (قرق و تحت چرا) برداشت شد. در آزمايشگاه، برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک شامل بافت، جرم مخصوص ظاهري، درصد تخلخل، درصد رطوبت اشباع، اسيديته، هدايت الکتريکي، درصد کربن آلي، ازت کل، ميزان ظرفيت تبادل کاتيوني، سديم، پتاسيم، کلسيم، و منيزيم تبادلي تعيين گرديد و شاخص فرسايش پذيري خاک (با استفاده از رابطه نسبت رس اصلاح شده)، محاسبه شد. مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون تي مستقل وبا استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، انجام شد. نتايج بيانگر آن است که اعمال قرق در منطقه بزداغي، بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک اثر مثبت معني داري گذارده است و شاخص فرسايش پذيري خاک را نيز به طور معني داري کاهش داده است (05/0P<). ميانگين کربن ترسيب شده در خاک منطقه قرق شده به طور معني داري بيشتر از منطقه تحت چرا مي باشد(05/0P<) و ارزش اقتصادي آن، 4709760 تومان برآورد گرديد. با توجه به نتايج به دست آمده، خصوصا" ارزش اقتصادي بالاي کربن ترسيب يافته در خاک منطقه قرق شده، اعمال قرق در منطقه مورد مطالعه قابل توصيه مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیک نهاد، ح.، و آق تابای، ع.، و اکبرلو، م. (1396). بررسی اثرات قرق بر برخی خصوصیات, فرسایش پذیری و ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع بزداغی-خراسان شمالی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 24(4 (پیاپی 69) ), 708-718. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472251Vancouver : کپی

نیک نهاد حمید، آق تابای عبدالباسط، اکبرلو موسی. بررسی اثرات قرق بر برخی خصوصیات, فرسایش پذیری و ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع بزداغی-خراسان شمالی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1396 [cited 2021August06];24(4 (پیاپی 69) ):708-718. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472251IEEE : کپی

نیک نهاد، ح.، آق تابای، ع.، اکبرلو، م.، 1396. بررسی اثرات قرق بر برخی خصوصیات, فرسایش پذیری و ترسیب کربن خاک (مطالعه موردی: مراتع بزداغی-خراسان شمالی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 24(4 (پیاپی 69) ), pp.708-718. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472251. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی