برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ارجحيت اکسشن هاي برتر از گونه Festuca sulcata L. براي استفاده در اصلاح و احياء مراتع آلپي استان اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 
چکیده: 
گونهL. Festuca sulcata ازگندميان چند ساله ويژه مراتع نيمه استپي مناطق آلپي است. به منظور ارزيابي کيفيت رشد، عملکرد توليد علوفه و توليد بذر، پنج اکسشن از اين گونه در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفي در شرايط ديم با سه تکرار در ايستگاه ساميان اردبيل کاشته شد. پس از استقرار نهال ها، در پايان فصل رويش، صفاتي از قبيل درصد زنده ماني، پوشش تاجي، ارتفاع بوته، قدرت نهال و عملکرد علوفه و بذر از سال 1389 تا 1393 اندازه گيري گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزيه واريانس قرار گرفت و مقايسه ميانگين صفات مورد ارزيابي به روش دانکن در سطح 5% خطا انجام شد. نتايج نشان داد که بيشترين درصد پوشش تاجي (77/997 سانتي متر مربع)، ارتفاع بوته (88/45 سانتي متر) و قوه ناميه بذر (100%) به اکسشن سرعين-کوه آلوارس تعلق داشت. ميانگين توليد علوفه آن 58/528 کيلوگرم علوفه خشک در هکتار بود. در عملکرد توليد بذر بين اکسشن ها اختلاف معني داري مشاهده نشد ولي بين سال ها اختلاف معني داري در سطح 1% وجود داشت. ميانگين توليد بذر آن در اکوتيپ هاي مورد مطالعه 33/95 کيلوگرم در هکتار بود. در نتيجه اکسشن هاي برتر از اين گونه که داراي توان بالايي از نظر توليد علوفه هستند، مي توانند در فرايند احياء و توسعه مراتع نيمه استپي در منطقه آلپي مورد استفاده قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شریفی، ج.، و قصریانی، ف.، و رستمی کیا، ی. (1397). ارزیابی ارجحیت اکسشن های برتر از گونه Festuca sulcata L. برای استفاده در اصلاح و احیاء مراتع آلپی استان اردبیل. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 25(4 (پیاپی 73) ), 829-838. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472212Vancouver : کپی

شریفی جابر، قصریانی فرهنگ، رستمی کیا یونس. ارزیابی ارجحیت اکسشن های برتر از گونه Festuca sulcata L. برای استفاده در اصلاح و احیاء مراتع آلپی استان اردبیل. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1397 [cited 2021April10];25(4 (پیاپی 73) ):829-838. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472212IEEE : کپی

شریفی، ج.، قصریانی، ف.، رستمی کیا، ی.، 1397. ارزیابی ارجحیت اکسشن های برتر از گونه Festuca sulcata L. برای استفاده در اصلاح و احیاء مراتع آلپی استان اردبیل. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 25(4 (پیاپی 73) ), pp.829-838. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472212>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 31 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی