برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 89 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

واکاوي و تبيين تمدن سازماني در سازمان هاي دولتي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به دنبال طراحي الگوي در خصوص موضوع تمدن سازماني در سازمان هاي دولتي است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنيادين کاربردي بوده و از لحاظ ماهيت از دسته ي پژوهش هاي آميخته ي اکتشافي است. جامعه ي آماري در بخش کيفي، خبره هاي منابع انساني و رفتار سازماني است. خبرگان با روش نمونه گيري هدفمند و گلوله ي برفي شناسايي شدند که با توجه به کفايت داده ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. براي آزمون مدل نيز 384 نفر از کارکنان سازمان هاي دولتي در پژوهش مشارکت کردند. روش تجزيه و تحليل، تئوري داده بنياد و رويکرد معادلات-ساختاري بود. داده ها از طريق مصاحبه ي عميق در کنار توزيع پرسشنامه ي 49 گويه اي گردآوري شدند. بر اساس نتايج، در شرايط علّي تعيين اهداف و رهبري تمدن سازماني شناسايي شد. پديده ي اصلي مدنيت سازماني در رابطه با شرايط مداخله گر، سازمان کمال گرا بود. بستر حاکم، فرهنگ سازماني و اقدامات مطلوب مديريت منابع انساني توانمندساز و راهبرد اصلي سوسيوکراسي، ادهوکراسي، تکنوانفوکراسي و مريتوکراسي قطعي و شناسايي شد. پيامد اصلي اين مدل نيز سازمان متمدن است و نتايج به دست آمده از مدل حداقل مربعات جزئي، گوياي تأييد و صحت طراحي روابط بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فانی، ع.، و زرین نگار، م.، و دانایی فرد، ح.، و دلخواه، ج. (1397). واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران. مدیریت دولتی (دانش مدیریت), 10(1 ), 89-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472209Vancouver : کپی

فانی علی اصغر، زرین نگار محمدجعفر، دانایی فرد حسن، دلخواه جلیل. واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران. مدیریت دولتی (دانش مدیریت). 1397 [cited 2021April17];10(1 ):89-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472209IEEE : کپی

فانی، ع.، زرین نگار، م.، دانایی فرد، ح.، دلخواه، ج.، 1397. واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران. مدیریت دولتی (دانش مدیریت), [online] 10(1 ), pp.89-108. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472209>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی