برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تخريب مراتع بر اساس افزايش فاصله از کانون هاي بحران در دامنه هاي شمالي مراتع سبلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف امکان سنجي استفاده از چارچوب کانون هاي بحران در ارزيابي تخريب مراتع دامنه شمالي سبلان، با اين فرض که با افزايش فاصله از کانون هاي بحران تخريب مرتع کمتر مي شود، انجام گرفت. در سه کانون بحراني حيدرآباد، قلي بيگلو و ارباب کندي، در سه شدت چرايي سنگين، متوسط و سبک با شرايط اکولوژيکي تقريباً همگن از سطح يک ترانسکت 100 متري، با پلات هاي يک متر مربعي پارامترهاي پوشش گياهي و از عمق 30-0 سانتي متري سطح خاک نمونه برداري انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها شامل: تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها، ارزيابي شاخص هاي تنوع و يکنواختي، تجزيه خوشه اي و تجزيه به مؤلفه هاي اصلي انجام گرفت. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها نشان داد که روند تغييرات در ميزان توليد کل زيتوده هوائي در فواصل اول تا سوم به ترتيب 60/84، 90/100، 80/119 و تاج پوشش 10/33، 90/35، 20/43 داراي روند مشخص و افزايشي در روستاي قلي بيگلو مطابق با فرضيه تحقيق بود (05/0>p)، ولي در روستاهاي ارباب کندي و حيدرآباد اين فرضيه تأييد نشد (05/0p>). همچنين، در تجزيه و تحليل کلي سه روستا نتايج نشان داد که پارامترهايي مانند تراکم، سنگ و سنگريزه، لاشبرگ، شن، اسيديته و شوري داراي روند تغييرات مشخص و تأييد کننده فرضيه تحقيق بودند (05/0>p)، ولي ساير پارامترها فرضيه تحقيق را تأييد نکرد (05/0p>). در روستاي ارباب-کندي شاخص هاي تنوع و يکنواختي داراي روند افزايشي با فاصله از روستا مي باشند، بيشترين مقدار تنوع شاخص شانون-واينر در جهت شرق، در شيب 20 درصد و برابر با 88/3 است. شاخص هاي تنوع روستاي حيدرآباد داراي روند کاهشي ولي شاخص هاي يکنواختي از روند خاصي پيروي نمي کنند، بيشترين مقدار اين شاخص در جهت شمال، شيب 30 درصد که برابر با 32/3 مي باشد. در مقابل نتايج شاخص هاي تنوع و يکنواختي روستاي قلي بيگلو فاقد روند مشخص و شاخص تنوع در جهت جنوب، شيب 20 درصد بيشترين بوده که برابر با 33/3 به دست آمده است. همچنين، نتايج گروه بندي روش هاي چند متغيّره نشان داد که سايت هاي با وضعيت چراي مختلف با مشارکت تمامي پارامترها قابل تفکيک نمي باشند. هرچندکه، در ابتداي طرح تلاش گرديد که واحدهاي همگن در قالب سه روستا و در سه فاصله انتخاب گردد، ولي با توجه به شرايط مراتع سبلان شمالي و موقعيت روستاهاي قابل تعريف، امکان تفکيک و تعيين مناطق همگن بطور کامل ميسر نبوده است. در مناطق کوهستاني مانند شمال سبلان تغيير در عوامل پوشش گياهي و خاک تنها تحت تأثير گراديان چرا نيست، بلکه عوامل ديگري مانند ارتفاع و عوامل وابسته به آن مانند بارندگي در فواصل مختلف کانون بحران مؤثر مي باشند. لذا، با توجه به ترکيب گياهي و تبديل و تخريب صورت گرفته در اين مراتع و پراکنش کانون هاي بحراني روستا، استفاده از اين چارچوب در ارزيابي تخريب مناسب نمي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قربانی، ا.، و پورنعمتی، ا.، و پورعلی، ا.، و بدرزاده، م.، و تیمورزاده، ع. (1396). ارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون های بحران در دامنه های شمالی مراتع سبلان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 24(3 (پیاپی 68) ), 581-595. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472187Vancouver : کپی

قربانی اردوان، پورنعمتی اردشیر، پورعلی امین، بدرزاده میکاییل، تیمورزاده علی. ارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون های بحران در دامنه های شمالی مراتع سبلان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1396 [cited 2021June13];24(3 (پیاپی 68) ):581-595. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472187IEEE : کپی

قربانی، ا.، پورنعمتی، ا.، پورعلی، ا.، بدرزاده، م.، تیمورزاده، ع.، 1396. ارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون های بحران در دامنه های شمالی مراتع سبلان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 24(3 (پیاپی 68) ), pp.581-595. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472187. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 30 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی