برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت علوفه گونه هاي مهم هالوفيت مراتع شور و قلياي استان گلستان در دو مرحله فنولوژي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 
چکیده: 
اين تحقيق براي تعيين ترکيبات شيميايي و قابليت هضم 5 گونه مرتعي نسبتاً خوشخوراک شامل: Frankenia hirsuta، Halocnemum strobilaceum، Halostachys caspica، Plantago coronopus، Salsola turcomanica در مراتع شور و قلياي شمال استان گلستان انجام شد. نمونه برداري گياهان مورد مطالعه بطور تصادفي در دو مرحله رشد فنولوژيکي (رويشي و رسيدن بذر) انجام گرفت. شاخص هاي ماده خشک، پروتئين خام، ديواره سلولي بدون همي سلولز(ADF)، ليگنين و خاکستر در آزمايشگاه با روشهاي استاندارد تعيين شدند. قابليت هضم ماده خشک و ماده آلي با استفاده از شيرابه شکمبه گاوميش به روش Invitro تعيين شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده ها از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي با 10 تيمار و 5 تکرار استفاده شد. نتايج نشان داد که مراحل فنولوژيکي و گونه بر اغلب شاخص هاي کيفي اندازه گيري شده داراي تفاوت معني داري بود. با افزايش سن گياه مقدار پروتئين خام، قابليت هضم ماده خشک، ماده آلي، انرژي قابل هضم و قابل متابوليسم کاهش يافت در صورتيکه ماده خشک، ADF و ليگنين افزايش يافت. در هر دو مرحله فنولوژيکي، گونه S. turcomanica داراي کمترين درصد ADF بود در صورتيکه گونهP. coronopusداراي بيشترين درصد بود. بيشترين و کمترين درصد ليگنين به ترتيب در گونه هاي F. hirsute و S. turcomanica مشاهده شد. کاهش مقدار پروتئين خام در اثر مرحله فنولوژيکي در گونه هاي F. hirsute وH. caspicaبيشترين و در گونه S. turcomanicaکمترين بود. بيشترين درصد قابليت هضم ماده خشک و ماده آلي در هر دو مرحله فنولوژيکي در گونه S. turcomanicaمشاهده شد و اختلاف معني داري با گونه هاي ديگر داشت. نتايج کلي نشان داد که گونه S. turcomanica کيفيت علوفه اي بالاتري در مقايسه با گونه هاي ديگر دارد و کيفيت علوفه گونه ها در مرحله رويشي بيشتر از مرحله بذردهي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پاسندی، م.، و حسینی، س.، و کاویان، ع. (1396). بررسی کیفیت علوفه گونه های مهم هالوفیت مراتع شور و قلیای استان گلستان در دو مرحله فنولوژی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 24(3 (پیاپی 68) ), 537-546. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472183Vancouver : کپی

پاسندی محمد، حسینی سیدعلی، کاویان عبداله. بررسی کیفیت علوفه گونه های مهم هالوفیت مراتع شور و قلیای استان گلستان در دو مرحله فنولوژی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1396 [cited 2021April17];24(3 (پیاپی 68) ):537-546. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472183IEEE : کپی

پاسندی، م.، حسینی، س.، کاویان، ع.، 1396. بررسی کیفیت علوفه گونه های مهم هالوفیت مراتع شور و قلیای استان گلستان در دو مرحله فنولوژی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 24(3 (پیاپی 68) ), pp.537-546. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472183>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 30 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی