برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر برخي تيمارهاي شيميايي بر شکست خواب بانک بذر خاک مراتع منطقه پلور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 
چکیده: 
در روش جوانه زني که روشي مرسوم جهت مطالعه بانک بذر خاک است، همه بذرها قادر به جوانه زني نبوده و اين روش در شناسايي گونه هايي با بذرهاي خفته ناکارامد است. بنابراين کاربرد تيمارهاي مناسب در کنار روش جوانه زني به منظور شکست خواب بذرها جهت ارزيابي دقيق خصوصيات بانک بذر خاک يک امر ضروري است. اين تحقيق با هدف مقايسه تراکم، غناي گونه اي و سرعت جوانه زني بذرهاي بانک بذر خاک با استفاده از تيمارهاي شيميايي مختلف شکست خواب بذر انجام شد. نمونه گيري از خاک منطقه قرق پلور در اوايل فروردين ماه سال 1391 به شکل تصادفي-سيستماتيک انجام گرديد. تعداد 10 پلات 4 متر مربعي در طول دو ترانسکت در منطقه مستقر گرديد و نمونه هاي خاک از دو عمق (5-0 و 10-5 سانتي متر) به وسيله اوگر برداشت شد. سپس نمونه هاي خاک به پنج قسمت مساوي تقسيم و هر قسمت پس از تيمار به صورت خيساندن خاک در محلول اسيد جيبرليک (ppm 500) به مدت 48 ساعت، H2O2 (1%) به مدت 48 ساعت، KNO3 (1/0% و 2/0%) به مدت 72 ساعت و تيمار شاهد مورد کشت قرار گرفتند. به مدت سه ماه تمامي بذرهاي جوانه زده به صورت هفتگي در گلخانه شناسايي و شمارش شدند. براي اندازه گيري اثرات تيمارهاي شکست خواب، عمق و اثرات متقابل اين دو بر تراکم و غناي گونه اي بانک بذر از آزمون (GLM) و جهت مقايسه سرعت جوانه زني در بين تيمارها از آزمون (ANOVA) استفاده شد. جهت بررسي تاثير عمق نمونه برداري بر ذخيره بذري خاک در هر يک از تيمارها از آزمون t جفتي استفاده شد. نتايج نشان داد که ميانگين تراکم بذر در متر مربع عمق سطحي خاک در تيمار اسيد جيبرليک (2/4827 عدد) به طور معني داري بيشتر از تيمارهاي پراکسيد هيدروژن (7/942 عدد)، نيترات پتاسيم 1/0 درصد (8/382 عدد)، نيترات پتاسيم 2/0 درصد (6/356 عدد) و تيمار شاهد (4/585 عدد) بود. همينطور در عمق پائيني خاک بيشترين تراکم معني دار بذور به ترتيب مربوط به تيمار اسيد جيبرليک و پراکسيد هيدروژن بود. ميانگين غناي گونه اي در عمق اول و دوم تيمار اسيد جيبرليک به ترتيب 9/2 و 9/1و در تيمار پراکسيد هيدروژن به ترتيب 6/2 و 7/1 به طور معني داري بيشتر از ساير تيمارها بدست آمد (P<0. 05). همچنين نتايج نشان داد که سرعت جوانه زني بذرها در تيمار اسيد جيبرليک با اختلاف معني داري بيشتر از بقيه تيمارها بود (P<0. 05). به طور کلي نتيجه گيري شد که کاربرد تيمارهاي شيميايي شکست خواب بذر همچون اسيد جيبرليک در ارزيابي بانک بذر خاک به روش جوانه زني مي تواند منجر به ارتقاي کيفيت نتايج گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دانشگر، م.، و عرفان زاده، ر.، و قلیچ نیا، ح. (1396). بررسی اثر برخی تیمارهای شیمیایی بر شکست خواب بانک بذر خاک مراتع منطقه پلور. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 24(3 (پیاپی 68) ), 503-512. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472180Vancouver : کپی

دانشگر مریم، عرفان زاده رضا، قلیچ نیا حسن. بررسی اثر برخی تیمارهای شیمیایی بر شکست خواب بانک بذر خاک مراتع منطقه پلور. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1396 [cited 2021June20];24(3 (پیاپی 68) ):503-512. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472180IEEE : کپی

دانشگر، م.، عرفان زاده، ر.، قلیچ نیا، ح.، 1396. بررسی اثر برخی تیمارهای شیمیایی بر شکست خواب بانک بذر خاک مراتع منطقه پلور. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 24(3 (پیاپی 68) ), pp.503-512. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472180. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی