برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  4 ; از صفحه 823 تا صفحه 831 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه کيفيت علوفه دو گونه مرتعي بومي Astragalus cyclophyllon G. Beek وHedysarum criniferum Boiss در منطقه چادگان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 
چکیده: 
آگاهي از کيفيت علوفه گونه هاي بومي در راستاي شناسايي قابليت هاي آنها به منظور احيا و اصلاح مراتع و همچنين تعيين ظرفيت چرا و زمان مناسب چراي دام از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور از دو گونه مرتعي Astragalus cyclophyllon G. Beck وHedysarumcriniferumBoiss در سه مرحله فنولوژيک (رشد رويشي، گلدهي و بذردهي) در رويشگاه طبيعي آنها نمونه برداري انجام شد. سپس نمونه هاي جمع آوري شده خشک و آسياب شد و به منظور اندازه گيري پارامترهاي کيفيت علوفه تجزيه شيميايي شدند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از طرح فاکتوريل در قالب طرح پايه کاملاً تصادفي با 2 تيمار در سه تکرار استفاده شد. . نتايج بيانگر تغييرات قابل ملاحظه اي در ترکيب شيميايي گياهان مورد بررسي است. همچنين اثر مرحله فنولوژيک بر کيفيت علوفه معني دار بود(05/0p<). ميزان پروتئين خام(CP)، هضم پذيري ماده خشک(DMD) و انرژي متابوليسمي (ME)در هر دوگونه يک روند کاهشي را با پيشرفت مراحل مختلف فنولوژي نشان داد و اين موارد در گونه H. criniferumدر تمامي مراحل رشد نسبت به گونه A. cyclophyllonبيشتر بود. مقايسه نتايج اين دو گونه مرتعي با شاخص هاي طبقه بندي مراتع به لحاظ کيفيت علوفه نشان داد که اين دو لگوم بومي مراتع جزو "گونه هاي خيلي مطلوب" بشمار مي روند. حفظ گونه هاي بومي به طور کلي در هر منطقه و خصوصاً اين دو گونه که داراي پراکنش کم و ارزش غذايي بالا نسبت به يونجه (Medicago sativa)است از اهميت زيادي برخوردار است. لذا با زراعي کردن اين لگوم ها علاوه بر حفظ و توسعه آنها، مي توان بخشي از علوفه مورد نياز دام اهلي را نيز تامين کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شهبازی، ع.، و متین خواه، س.، و بشری، ح.، و ترکش اصفهانی، م. (1395). مطالعه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی بومی Astragalus cyclophyllon G. Beek وHedysarum criniferum Boiss در منطقه چادگان اصفهان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 23(4 ), 823-831. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472152Vancouver : کپی

شهبازی عاطفه، متین خواه سیدحمید، بشری حسین، ترکش اصفهانی مصطفی. مطالعه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی بومی Astragalus cyclophyllon G. Beek وHedysarum criniferum Boiss در منطقه چادگان اصفهان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1395 [cited 2021April11];23(4 ):823-831. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472152IEEE : کپی

شهبازی، ع.، متین خواه، س.، بشری، ح.، ترکش اصفهانی، م.، 1395. مطالعه کیفیت علوفه دو گونه مرتعی بومی Astragalus cyclophyllon G. Beek وHedysarum criniferum Boiss در منطقه چادگان اصفهان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 23(4 ), pp.823-831. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472152>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 34 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی