برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 55 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش روستاييان به مهاجرت شهري: مطالعة موردي بخش روستايي گاريزات استان يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه یزد
 
چکیده: 
تمرکز بر نواحي روستايي به عنوان بخش بزرگي از نظام اجتماعي و جمعيتي که در خود ذخاير ارزشمندي از جمله آداب و رسوم اجتماعي و منابع طبيعي را نهفته دارد، به عنوان زيربناي توسعة کشور ضروري است. مطالعة حاضر به سنجش ميزان گرايش ساکنان بخش روستايي گاريزات استان يزد به مهاجرت به شهر و بررسي عوامل مؤثر بر آن مي پردازد. روش تحقيق پيمايش بوده و نمونه آماري متشکل از 343 نفر از ساکنان 55-15 سالة اين بخش روستايي است که به روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. همچنين، عوامل مؤثر بر گرايش روستاييان به مهاجرت شهري در چهار عامل جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و دافعة روستا دسته بندي شد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که متغيرهاي نا اميدي از روستا، دافعة اقتصادي روستا، چشم و همچشمي، سن، و تحصيلات مادر به ترتيب بيشترين اثرگذاري را بر گرايش به مهاجرت شهري دارند؛ همچنين، عوامل اجتماعي و رواني نسبت به عوامل اقتصادي در گرايش به اتخاذ تصميم مهاجرت نقشي تعيين کننده تر دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شریفی، ع.، و زارع شاه آبادی، ا. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعة موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد. روستا و توسعه, 21(2 ), 55-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472148Vancouver : کپی

شریفی علی، زارع شاه آبادی اکبر. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعة موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد. روستا و توسعه. 1397 [cited 2021April19];21(2 ):55-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472148IEEE : کپی

شریفی، ع.، زارع شاه آبادی، ا.، 1397. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعة موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد. روستا و توسعه, [online] 21(2 ), pp.55-74. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472148>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی