برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  3 ; از صفحه 555 تا صفحه 566 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل روند عوامل هيدروکليماتولوژي و کاربري اراضي بر منابع آب حوزه آبخيز حبله رود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
 
چکیده: 
آگاهي از تغييرات، نوسانات و روند پارامترهاي اقليمي و هيدرولوژيک در حوزه هاي آبخيز مناطق خشک و نيمه خشک به منظور مديريت منابع آب ضروري است. رودخانه حبله رود از جمله معدود رودخانه هاي دايمي استان سمنان بوده و نقش مهمي در تأمين آب دشت گرمسار دارد. در مقاله حاضر، نقش عوامل اقليمي و کاربري اراضي در آورد حوزه آبخيز مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور، روند تغييرات داده هاي اقليمي(بارندگي و دما) و دبي در ايستگاه هاي واقع در داخل و نزديک به حوضه در گام هاي زماني ماهانه، فصلي و سالانه با استفاده از آزمون ناپارامتري من-کندال بررسي شد. براي آگاهي از تغييرات کاربري اراضي و تاثير آن بر رواناب با استناد به روش پيشنهادي هلسل و هيرش، اثر عامل بارش (بعنوان متغير بيروني) و نيز اثر همبستگي زنجيره اي از داده هاي ارتفاع رواناب حذف و مجددا" آزمون روند براي داده هاي لگاريتمي باقيمانده ارتفاع رواناب (مقادير تعديل شده) بکار گرفته شد. در بخشي از اين تحقيق، براي پي بردن به نقش عوامل اقليمي در سيماي حوضه، تغييرات خط برف طي 20 سال اخير نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد پارامترهاي بارندگي و ميانگين دما در سه گام زماني ماهانه، فصلي و سالانه و همچنين داده هاي رواناب پس از حذف اثر بارش و همبستگي زنجيره اي بين داده ها، فاقد روند معني دار است. از اين رو مي توان گفت عوامل اقليمي و تغيير کاربري ها تاثير مهمي بر وضعيت منابع آب سطحي حوضه آبخيز نداشته است. در اين راستا روش هلسل و هيرش به خوبي اثر بارش و تغييرات آن را حذف و اثر ساير عوامل را نشان داد و مي توان از آن در ساير مناطق نيز استفاده کرد. همچنين خط برف حوضه، روند معني داري را نشان نداد. آنچه ترسيم نمودار حداقل و ميانگين ارتفاع خط برف حوضه نشان داد نوسانات زياد سالانه و نيز دوره انتخابي براي تحليل داده ها است. اين عوامل، مي تواند دليل اصلي بر معني دار نبودن روند دبي جريان و ارتفاع رواناب باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سیدعلی، س.، و رحیمی، م.، و دستورانی، ج.، و خسروشاهی، م. (1395). تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله رود. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 23(3 ), 555-566. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472072Vancouver : کپی

سیدعلی سمیه سادات، رحیمی محمد، دستورانی جعفر، خسروشاهی محمد. تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله رود. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1395 [cited 2021April15];23(3 ):555-566. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472072IEEE : کپی

سیدعلی، س.، رحیمی، م.، دستورانی، ج.، خسروشاهی، م.، 1395. تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله رود. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 23(3 ), pp.555-566. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472072>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی