برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  3 ; از صفحه 499 تا صفحه 515 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي اقليمي رخداد بيابان زايي در حوضه کوير حاج علي قلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 
چکیده: 
بيابان زايي تغيير در خصوصيات خاک، پوشش گياهي و اقليم يک منطقه است که منجر به اتلاف فعاليت هاي پايدار و اساسي تداوم حيات اکوسيستم مي شود. اين پديده بر مناطق خشک سراسر جهان اثرات سوء داشته و يکي از علل عمده فشار بر جوامع زيستي است. از اين رو پژوهش حاضر سعي دارد تا با استفاده از روش تلفيقي مدل هاي آماري و تکنيک سيستم اطلاعات جغرافيايي، رخداد بيابان زايي حوضه کوير حاج علي قلي را براساس شاخص هاي اقليمي نظير دما، بارش، تبخير و تعرق پتانسيل، رطوبت نسبي، ساعات آفتابي، وضعيت اقليمي، خشکسالي و حداکثر سرعت باد غالب؛ مدل سازي و پهنه بندي نمايد. جهت مدل سازي از روش آناليز رگرسيون چند متغيره گام به گام بهره گيري، و مقدار ضريب تبيين به عنوان دامنه تاثير شاخص ها در فرايند بيابان زايي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از رابطه سنجي، حداکثر ارتباط معني دار رخداد بيابان زايي با پهنه اقليمي خشک با ضريب تبيين 999/0 و خطاي برآورد 033/0 را نشان مي دهد. ساير نتايج شامل مدل اقليمي بيابان زايي و نقشه پهنه بندي منطقه از پهنه بيابان زايي خيلي شديد تا پهنه فاقد بيابان زايي است، بطوريکه پهنه بيابان زايي خيلي شديد وسعتي معادل 75/679 کيلومترمربع از تخريب اراضي فعلي را به خود اختصاص داده و امکان افزايش تا 11/5668 کيلومتر مربع را دارد. پهنه بيابان زايي شديد نيز که 22/5 کيلومتر مربع از وسعت تخريب اراضي فعلي را دربرگرفته است، مي تواند تا 86/933 کيلومتر مربع توسعه يابد. نتايج حاصل از اعتبارسنجي مدل اقليمي و نقشه پهنه بندي، روند نزولي شاخص ارزيابي دقت را از پهنه خيلي شديد به پهنه فاقد بيايان زايي نشان داده و بيانگر دقت لازم مدل مزبور مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

موسوی، س.، و ولی، ع.، و رنجبرفردوئی، ا. (1395). مدل سازی اقلیمی رخداد بیابان زایی در حوضه کویر حاج علی قلی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 23(3 ), 499-515. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472060Vancouver : کپی

موسوی سیدحجت، ولی عباسعلی، رنجبرفردوئی ابوالفضل. مدل سازی اقلیمی رخداد بیابان زایی در حوضه کویر حاج علی قلی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1395 [cited 2021April13];23(3 ):499-515. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472060IEEE : کپی

موسوی، س.، ولی، ع.، رنجبرفردوئی، ا.، 1395. مدل سازی اقلیمی رخداد بیابان زایی در حوضه کویر حاج علی قلی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 23(3 ), pp.499-515. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472060>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 28 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی