برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  3 ; از صفحه 417 تا صفحه 429 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع صفات زراعي و کيفيت علوفه در جمعيت هاي مختلف اسپرس زراعي (Onobrychis sativa)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات بانک ژن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 
به منظور ارزيابي جمعيت هاي مختلف اسپرسOnobrychis sativaموجود در بانک ژن منابع طبيعي ايران از لحاظ عملکرد و کيفيت علوفه، عملکرد بذر و صفات زراعي، تعداد 99 جمعيت در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در دو تکرار به مدت دو سال در ايستگاه تحقيقاتي البرز کرج کشت شدند. صفات کمي شامل: عملکرد علوفه و بذر، ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلي و فرعي، تعداد بذر در گل آذين، وزن هزار دانه، درصد مقاومت به سفيدک و صفات کيفي شامل: درصد قابليت هضم، درصد پروتئين خام، کربوهيدرات هاي محلول در آب، درصد فيبر نامحلول در شوينده اسيدي (ADF)، فيبرخام و درصد خاکستر کل اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که جمعيت هاي 3001 (کرج) و 82066 (تهران) نسبت به ديگر جمعيت ها از لحاظ صفات کمي برتري داشتند. از لحاظ عملکرد و کيفيت علوفه جمعيت هاي 3001 (کرج) و 118155 (خلخال) نسبت به ديگر جمعيت ها اولويت داشتند. نتايج تجزيه همبستگي نشان داد که عملکرد علوفه و بذر با صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلي و فرعي همبستگي مثبت و معني دار داشتند. رابطه بين درصد پروتئين با صفات عملکرد بذر، تعداد بذر در گل اذين، درصد قابليت هضم، درصد خاکستر مثبت و با درصد ADFو فيبرخام منفي و معني دار بود. در تجزيه به مولفه هاي اصلي، سه مولفه اول توانست بيش از 50 درصد کل تنوع حاکم در بين جمعيت ها را توجيه نمود. مقادير درصد واريانس مولفه يک تا سه بترتيب 23، 17و11 درصد بود. در تجزيه کلاستر جمعيت ها در فاصله اقليدسي 5/18 در چهار گروه قرار گرفتند. اين گروه بندي با گروه بندي جمعيت ها بر اساس دو مولفه اول و دوم حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي مطابقت داشت. جمعيت هاي که در يک گروه قرار گرفتند داراي صفات مشترک بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوادی، ح.، و جعفری، ع.، و رمضانی یگانه، م.، و امیرخانی، م. (1395). ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 23(3 ), 417-429. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472051Vancouver : کپی

جوادی حمیده، جعفری علی اشرف، رمضانی یگانه معصومه، امیرخانی محمود. ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa). تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1395 [cited 2021December02];23(3 ):417-429. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472051IEEE : کپی

جوادی، ح.، جعفری، ع.، رمضانی یگانه، م.، امیرخانی، م.، 1395. ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 23(3 ), pp.417-429. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472051. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی