برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  7 , شماره  27 ; از صفحه 31 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

نقش تعاوني ها در تقويت ويژگي هاي کارآفرينانه و توانمندي فرصت شناسي زنان روستايي در استان کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
تحقيق حاضر تأثير کارکردهاي تعاوني هاي زنان روستايي در ايجاد و تقويت ويژگي هاي کارآفرينانة زنان و توانايي آنها در شناسايي و ارزيابي فرصت هاي کارآفرينانة را بررسي کرد. اين تحقيق به شيوة مطالعات پيمايشي و با بهره گيري از نظرهاي 131 نفر از زنان روستايي عضو تعاوني هاي روستايي انجام گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه بود که روايي آن با بهره گيري از نظر استادان و محققان حوزة کارآفريني و تعاون تأييد شد و براي محاسبة ميزان پايايي ابزار نيز از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديد که مقادير به دست آمده براي بخش هاي مختلف مبين مناسب بودن سؤالات و گويه ها براي سنجش متغيرهاي مورد نظر بود. بر مبناي ضرايب همبستگي، رابطة همبستگي مثبت و معني داري بين تمامي ابعاد کارکردهاي تعاوني ها با دو متغير تقويت ويژگي هاي کارآفرينانه و توانايي در شناسايي و ارزيابي فرصت هاي کارآفرينانه به دست آمد. تحليل رگرسيون نيز نشان داد که 3 متغير تأمين و توسعة بازار، تقويت انگيزه ها و توانمندي هاي شخصي و تأمين سرمايه و زيرساخت توليد به ميزان 2/58 درصد از تغييرات متغير ايجاد و تقويت ويژگي هاي کارآفرينانه را تبيين کردند. همچنين 7/42 درصد از تغييرات توانايي شناسايي و ارزيابي فرصت هاي کارآفرينانه توسط 3 متغير تأمين و توسعة بازار، تأمين سرمايه و زيرساخت توليد و آموزش و اطلاع رساني تببين شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امامی، ا.، و حسینی نیا، غ.، و یعقوبی فرانی، ا. (1397). نقش تعاونی ها در تقویت ویژگی های کارآفرینانه و توانمندی فرصت شناسی زنان روستایی در استان کرمانشاه. تعاون و کشاورزی (تعاون), 7(27 ), 31-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472040Vancouver : کپی

امامی الهام، حسینی نیا غلامحسین، یعقوبی فرانی احمد. نقش تعاونی ها در تقویت ویژگی های کارآفرینانه و توانمندی فرصت شناسی زنان روستایی در استان کرمانشاه. تعاون و کشاورزی (تعاون). 1397 [cited 2021June20];7(27 ):31-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472040IEEE : کپی

امامی، ا.، حسینی نیا، غ.، یعقوبی فرانی، ا.، 1397. نقش تعاونی ها در تقویت ویژگی های کارآفرینانه و توانمندی فرصت شناسی زنان روستایی در استان کرمانشاه. تعاون و کشاورزی (تعاون), [online] 7(27 ), pp.31-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472040. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی