برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  2 ; از صفحه 231 تا صفحه 243 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تغيير کاربري اراضي بر برخي خصوصيات فيزيکي خاک (مطالعه موردي: شهرستان بافت استان کرمان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد بافت، بافت، ایران
 
چکیده: 
با توجه به اختصاص آمار بيشترين تغيير کاربري اراضي کشور به استان کرمان، اين تحقيق به منظور تعيين اثر تغيير کاربري اراضي بر خصوصيات فيزيکي خاک انجام شد. براي اين منظور 6 سايت با شرايط اکولوژيکي مشابه شامل مرتع قرق (NG)، مرتع تحت چراي شديد (HG)، مرتع با گونه غالب شيرين بيان و تحت چراي متوسط(MG)، اراضي شخم خورده جهت برداشت شيرين بيان (Gl T)، ديمزار (D) و ديمزار رها شده (F) در منطقه جمال آباد شهرستان بافت جهت مطالعه انتخاب شدند و طرح در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفي در اواسط آبان ماه سال 1392با 6 تکرار انجام شد. نمونه گيري خاک از عمق 10-0 سانتي متري و 30-20 سانتي متري در سايت هاي مورد مطالعه و خصوصيات فيزيکي خاک شامل کوبيدگي خاک ( شاخص هاي وزن مخصوص ظاهري خاک و درصد تخلخل) فرسايش پذيري خاک (متأثر از ميزان ماسه ريز، ماسه درشت، سيلت، رس و کربن آلي خاک) و رطوبت خاک مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که شخم غيرگسسته در سايت شخم خورده شيرين بيان زار (Gl T) (هر 3-4 سال يکبار) اثر سوء بر فرسايش پذيري خاک ندارد اما اگر شخم هر سال بصورت متوالي تکرار شود (سايت ديمزار)، اثرات مضر شخم بر فرسايش پذيري خاک نمايان مي شود و حتي با رها کردن شخم به مدت چندين سال (سايت ديمزار رها شده) نيز اين اثر مضر بر فرسايش پذيري خاک همچنان باقي مي ماند. عرصه هاي مرتعي تحت مديريت چراي دام (چراي متوسط) به طور معني داري نسبت به سايت چراي شديد فرسايش پذيري خاک را کاهش داد اما فرقي معني دار بين سايت قرق و چراي متوسط مشاهده نشد. طبق نتايج اين تحقيق در سايت تحت چراي شديد در مقايسه با سايت چراي متوسط و بدون چرا شاهد نرخ افزايشي معني داري به ميزان 35/0 گرم بر سانتي متر مکعب در وزن مخصوص ظاهري خاک بوديم و فرقي معني دار از نظر اين صفت بين سايت هاي تحت چراي متوسط و بدون چرا مشاهده نشد. اين افزايش فشردگي خاک در سايت چراي شديد با کاهش تخلخل و رطوبت خاک به ترتيب به ميزان 5/22 و 2 درصدي در مقايسه با سايت قرق همراه شده است. طبق اين نتايج پيشنهاد مي شود بخش اجرايي دستگاه هاي دولتي منابع طبيعي دو برنامه حفظ عرصه هاي مرتعي (و ممانعت از تغيير کاربري اين عرصه ها به اکوسيتم هاي زراعي) و پياده نمودن استراتژي چراي متعادل در اين عرصه ها را سرلوحه کار خود قرار دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

باقری، ر.، و محمدی، ص.، و سلجوقی، م. (1395). بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: شهرستان بافت استان کرمان). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 23(2 ), 231-243. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471941Vancouver : کپی

باقری رضا، محمدی صدیقه، سلجوقی مهرداد. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: شهرستان بافت استان کرمان). تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1395 [cited 2021April11];23(2 ):231-243. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471941IEEE : کپی

باقری، ر.، محمدی، ص.، سلجوقی، م.، 1395. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: شهرستان بافت استان کرمان). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 23(2 ), pp.231-243. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471941>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 30 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی