برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمني و نقش آن در عملکرد بازاريابي شرکت هاي تعاوني کشاورزي استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران
 
چکیده: 
در فرايند عرضة محصولات کشاورزي به بازار فروش (نظام توليد تا مصرف)، عمليات بازاريابي صحيح اهميت ويژه اي دارد به طوري که عملکرد موفق در بازاريابي از اهداف توسعه روستايي و کشاورزي محسوب مي شود. از سويي، مديريت دانش، به عنوان يکي از مهم ترين عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت ها و خصوصاً عملکرد بازاريابي، همواره مورد توجه محققان بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير تبادل دانش ضمني بر عملکرد بازاريابي در تعاوني هاي توليدي کشاورزي استان اصفهان انجام گرفت. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصيفي-پيمايشي بود. جامعة آماري پژوهش را مديران شرکت هاي تعاوني کشاورزي استان اصفهان به تعداد 580 نفر تشکيل دادند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده با استفاده از جدول کرجسي مورگان 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي تحليل داده ها از نرم افزار WarpPLS استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که تبادل دانش ضمني بين بخش هاي مختلف شرکت هاي تعاوني بر عملکرد بازاريابي اين شرکت ها تأثير مثبت و معنادار دارد. همچنين حمايت مديران ارشد، اعتماد ميان کارکنان، فرصت هاي اجتماعي، هماهنگي بخش هاي عملکردي و کيفيت ارتباطات بين بخشي بر تبادل دانش ضمني در اين شرکت ها تأثير مثبت و معنادار داشت. مطابق نتايج تحقيق، حمايت مديران ارشد و کيفيت ارتباطات بين بخشي به ترتيب با ضرايب مسير 42/0 و 19/0 داراي بيشترين و کمترين تأثير بر تبادل دانش ضمني در شرکت هاي تعاوني بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

باغبانی آرانی، ا.، و مقصودی گنجه، ی.، و آریاپور، ز.، و ستوده آرانی، ح.، و مهتری آرانی، م. (1397). عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان. تعاون و کشاورزی (تعاون), 7(26 ), 1-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471928Vancouver : کپی

باغبانی آرانی ابوالفضل، مقصودی گنجه یاسر، آریاپور زهرا، ستوده آرانی حسین، مهتری آرانی محمد. عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان. تعاون و کشاورزی (تعاون). 1397 [cited 2021April20];7(26 ):1-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471928IEEE : کپی

باغبانی آرانی، ا.، مقصودی گنجه، ی.، آریاپور، ز.، ستوده آرانی، ح.، مهتری آرانی، م.، 1397. عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان. تعاون و کشاورزی (تعاون), [online] 7(26 ), pp.1-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471928. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی