نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 75 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارکرد اتحاديه تعاوني هاي مرتع داري در استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف شناسايي و تحليل کارکردي اتحاديه تعاوني هاي مرتع داري در استان گلستان انجام گرفت. تحقيق حاضر از نوع توصيفي بود و به شيوه پيمايشي اجرا شد. جامعه آماري تحقيق تمام اعضاي اتحاديه تعاوني هاي مرتع داري استان گلستان را در برگرفت (N=1043) و حجم نمونه طبق جدول بارتلت و همکاران (2001) 200نفر تعيين شد (n=200). نمونه گيري در دو مرحله به صورت تصادفي ساده و خوشه اي انجام شد. روايي پرسشنامه محقق ساخته براساس نظر کميته تحقيق و کارشناسان اداره منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان و پايايي آن نيز از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ بين 95/0 تا 98/0 تاييد شد. نتايج تحليل عاملي کارکردها به استخراج پنج عامل با عنوان اطلاع رساني و آموزش هاي ترويجي، خدمات حمايتي تخصصي، پيشبرد همکاري و تعاملات اجتماعي، احياي مراتع و تامين نهاده ها با درصد واريانس تبيين شده (176/74) منجر شد. نتايج تحليل عاملي عوامل تاثيرگذار بر کارکرد اتحاديه نيز به استخراج چهار عامل با عنوان برخورداري از منابع و زيرساخت ها، انسجام اجتماعي و حمايت نهادي، قابليت مديريتي و عضومحوري با درصد واريانس تبيين شده (241/77) انجاميد. همچنين، تحليل عاملي دستاوردها و پيامدهاي مورد انتظار از کارکرد اتحاديه تعاوني هاي مرتعداري به استخراج دو عامل با نام بهره برداري پايدار از مراتع و توسعه سرمايه نهادي اجتماعي در بهره برداري از مراتع با درصد واريانس تبيين شده (694/76) منجر شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدزاده چالی، م.، و شریف زاده، م.، و عبداله زاده، غ.، و کوسه غراوی، ی. (1394). بررسی کارکرد اتحادیه تعاونی های مرتع داری در استان گلستان. تعاون و کشاورزی (تعاون), 4(16 ), 75-101. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471919Vancouver : کپی

محمدزاده چالی محجوبه، شریف زاده محمدشریف، عبداله زاده غلامحسین، کوسه غراوی یازمراد. بررسی کارکرد اتحادیه تعاونی های مرتع داری در استان گلستان. تعاون و کشاورزی (تعاون). 1394 [cited 2022May24];4(16 ):75-101. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471919IEEE : کپی

محمدزاده چالی، م.، شریف زاده، م.، عبداله زاده، غ.، کوسه غراوی، ی.، 1394. بررسی کارکرد اتحادیه تعاونی های مرتع داری در استان گلستان. تعاون و کشاورزی (تعاون), [online] 4(16 ), pp.75-101. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471919. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی