برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  5 , شماره  19 ; از صفحه 115 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهي در شهرستان جيرفت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به بررسي نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهي و تحليل سازه هاي مؤثر بر اين نگرش در مراکز دهستان هاي بخش مرکزي شهرستان جيرفت پرداخت. بدين منظور، از روش پيمايشي بهره گرفته شد. جامعة آماري پژوهش 5936 کشاورز بخش مرکزي شهرستان جيرفت بودند که با استفاده از جدول نمونه گيري تصادفي کرجسي و مورگان و روش نمونه گيري طبقه اي متناسب از ميان آنها 381 کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسش نامه اي محقق ساخته بود که براي تعيين پايايي آن، از همساني دروني به روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ (759/0 تا 874/0) به دست آمده از بهينگي پرسش نامه حکايت مي کند. براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون تحليل خوشه اي، آزمون تي تک نمونه اي، آزمون تي مستقل و تحليل تشخيصي استفاده شد. برپاية نتايج پژوهش حاضر، 31/43 درصد از افراد مورد مطالعه نگرش مثبت و 69/56 درصد نيز نگرش منفي نسبت به تعاون و کار گروهي دارند. نتايج تحليل تشخيصي نشان داد که متغيرهاي درک از سودمندي، آگاهي و شناخت، مشاهده، خودکارآمدي عمومي، کنترل رفتار محسوس، عزت نفس، هنجارهاي ذهني و سطح تحصيلات به ترتيب تعيين کننده ها (سازه ها)ي نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهي اند. در مجموع، متغيرهاي پژوهش توانايي تبيين 4/54 درصد از واريانس نگرش به تعاون و کار گروهي را داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرمی، آ.، و شاهرخی ساردو، ص. (1395). عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی در شهرستان جیرفت. تعاون و کشاورزی (تعاون), 5(19 ), 115-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471903Vancouver : کپی

کرمی آیت اله، شاهرخی ساردو صالح. عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی در شهرستان جیرفت. تعاون و کشاورزی (تعاون). 1395 [cited 2021June20];5(19 ):115-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471903IEEE : کپی

کرمی، آ.، شاهرخی ساردو، ص.، 1395. عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی در شهرستان جیرفت. تعاون و کشاورزی (تعاون), [online] 5(19 ), pp.115-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471903. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 22 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی