نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  20 , شماره  3 ; از صفحه 43 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

واکاوي نقش شرکت هاي تعاوني روستايي در پيشبرد توسعة پايدار: رويکرد مسئوليت پذيري اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت کشاورز ی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي مسئوليت پذيري اجتماعي در شرکت هاي تعاوني روستايي شهرستان تهران بود. پژوهش به صورت پيمايشي انجام شد. جامعه آماري پژوهش را 6435 نفر از اعضاي تعاوني هاي روستايي شهرستان تهران تشکيل مي دادند. حجم نمونه با استفاده از رابطة کوکران 237 نفر تعيين شد. پرسشنامه بر اساس نمونه گيري طبقه-بندي شده با انتساب متناسب و به صورت تصادفي در اختيار اعضاي تعاوني هاي روستايي مورد مطالعه قرار گرفت. روايي صوري پرسشنامه از سوي گروهي از کارشناسان و پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ (89/0=α ) تأييد شد. يافته ها نشان داد که از ديدگاه بيشتر پاسخ گويان (49/3 درصد)، مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت هاي تعاوني روستايي در سطح خيلي کم تا کم است؛ همچنين، نُه عامل حاصل از تحليل عاملي مسئوليت پذيري اجتماعي روي هم رفته 710/62 درصد از کل واريانس مجموعه را تبيين مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

درویشی، م.، و شریف زاده، م.، و عبداله زاده، غ. (1396). واکاوی نقش شرکت های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعة پایدار: رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی. روستا و توسعه, 20(3 ), 43-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471894Vancouver : کپی

درویشی محسن، شریف زاده محمدشریف، عبداله زاده غلامحسین. واکاوی نقش شرکت های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعة پایدار: رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی. روستا و توسعه. 1396 [cited 2022May16];20(3 ):43-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471894IEEE : کپی

درویشی، م.، شریف زاده، م.، عبداله زاده، غ.، 1396. واکاوی نقش شرکت های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعة پایدار: رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی. روستا و توسعه, [online] 20(3 ), pp.43-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی