برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 131 تا صفحه 153 .
 
عنوان مقاله: 

تحليلي بر تحول در ميزان مشارکت زنان روستايي در بخش کشاورزي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان تربت جام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
تغييرات اجتماعي در عصر حاضر با سرعت و شدت بيشتري در حال گسترش بوده و از آن جمله تحول در نقش زنان در بخش کشاورزي است. هدف از تحقيق حاضر تحليل تحول در ميزان مشارکت زنان روستايي در بخش کشاورزي بوده و منطقه مورد مطالعه روستاهاي شهرستان تربت جام و روش پژوهش نيز توصيفي– تحليلي بود. حجم نمونه تحقيق 390 نفر از زنان روستايي بوده، که در دو گروه زنان نوزده تا 35 سال به عنوان نسل جوان و زنان بيش از پنجاه سال به عنوان نسل قديمي و کهنسال انتخاب شدند. نتايج آزمون من ويتني فرضيه تحقيق بيانگر آن بود که در سطح معني داري کمتر از پنج درصد تفاوت معني دار بين ميزان مشارکت زنان در دو نسل جوان و قديمي در فعاليت هاي کشاورزي (زراعت، باغداري و دامداري) در سطح روستاهاي شهرستان تربت جام وجود دارد و در اين گونه فعاليت ها، مشارکت نسل جوان کمتر است. بر همين اساس، افزايش سطح تحصيلات دختران مهم ترين علت کاهش ميزان مشارکت زنان جوان در فعاليت هاي اقتصادي عنوان شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نوری، م. (1395). تحلیلی بر تحول در میزان مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان تربت جام. روستا و توسعه, 19(2 ), 131-153. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471879Vancouver : کپی

نوری مرضیه. تحلیلی بر تحول در میزان مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان تربت جام. روستا و توسعه. 1395 [cited 2021April12];19(2 ):131-153. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471879IEEE : کپی

نوری، م.، 1395. تحلیلی بر تحول در میزان مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان تربت جام. روستا و توسعه, [online] 19(2 ), pp.131-153. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471879>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 26 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی