برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 59 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فعاليت تعاوني هاي توليد کشاورزي شهرستان خرامه و مشارکت اعضا در آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف بررسي فعاليت تعاوني هاي توليد شهرستان خرامه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و مشارکت اعضا در فعاليت هاي تعاوني به روش پيمايشي انجام گرفت. داده هاي موردنياز از طريق پرسش نامة محقق ساخته جمع آوري شد. روايي صوري ابزار سنجش توسط جمعي از استادان گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه شيراز تأييد شد. همچنين از آزمون آلفاي کرونباخ به منظور بررسي پايايي پرسش نامه استفاده گرديد که مقادير آن بين 77/0 تا 84/0 به دست آمد. جامعة آماري تحقيق را گندم کاران عضو تعاوني هاي توليد شهرستان خرامه تشکيل دادند. در اين راستا، تعداد 110 نفر با بهره گيري از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. آزمون فرضيات تحقيق با استفاده از نرم افزار 16SPSS انجام گرفت. شناسايي مشکلات تعاوني و موانع مشارکت اعضا نيز با استفاده از سؤالات باز صورت گرفت. نتايج پژوهش نشان داد اعضا در مجموع، فعاليت هاي تعاوني را ضعيف ارزيابي کردند در حالي که تفاوت معني داري بين ميانگين فعاليت هاي تعاوني با توجه به سطوح مشارکت اعضا وجود داشت. اما وضعيت اقتصادي و عملکرد زيست محيطي اعضا نسبت به زمان قبل از عضويت در تعاوني بهبود يافته بود. همچنين مشکلات اقتصادي، فرهنگي-اجتماعي، آموزشي و مديريتي چهار دسته از موانع مشارکت اعضا در تعاوني هاي توليد بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ایزدی، ب.، و رضایی مقدم، ک.، و بهروزه، س. (1395). بررسی فعالیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان خرامه و مشارکت اعضا در آنها. تعاون و کشاورزی (تعاون), 5(18 ), 59-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471863Vancouver : کپی

ایزدی بنت الهدی، رضایی مقدم کوروش، بهروزه سمیرا. بررسی فعالیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان خرامه و مشارکت اعضا در آنها. تعاون و کشاورزی (تعاون). 1395 [cited 2021April12];5(18 ):59-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471863IEEE : کپی

ایزدی، ب.، رضایی مقدم، ک.، بهروزه، س.، 1395. بررسی فعالیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان خرامه و مشارکت اعضا در آنها. تعاون و کشاورزی (تعاون), [online] 5(18 ), pp.59-83. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471863>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 27 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی