برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 29 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و سنجش روابط بين عوامل مؤثر بر کارآفريني شرکتي با استفاده از تکنيک ديمتل در شرکت هاي تعاوني استان بوشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش، شناسايي عوامل مؤثر بر کارآفريني شرکتي در شرکت هاي تعاوني استان بوشهر و سنجش روابط بين اين عوامل با استفاده از تکنيک ديمتل در سال 1394 مي باشد. اين مطالعه از نوع توصيفي-پيمايشي بوده است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارشناسان و متخصصين شرکت هاي تعاوني استان بوشهر که به مفهوم کارآفريني شرکتي آگاهي داشته اند، مي باشد. که تعداد آن ها در حدود 60 نفر بوده است. از بين جامعه آماري تعداد 45 نفر به عنوان نمونه آماري و به صورت تصادفي ساده انتخاب گرديد. ابزار گردآوري داده شامل پرسشنامه مقايسات زوجي بوده که توسط نمونه منتخب و با استفاده از قضاوت خود تکميل گرديده است. در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار اکسل، تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده صورت گرفته است. با مرور ادبيات نظري 10 معيار مؤثر بر کارآفريني شرکتي با بيشترين درجه اهميت شناسايي شدند. سپس اين معيارها از طريق پرسشنامه ساختاريافته بر مبناي طيف ليکرت در اختيار متخصصان و کارشناسان قرار گرفت تا با نظر آنها تعديل و اصلاح شود. در مرحله بعد، با به کارگيري تکنيک ديمتل روابط بين عوامل شناسايي شده، مورد سنجش قرار گرفته و ميزان اثرگذاري و اثرپذيري هر عامل نسبت به ساير عوامل محاسبه گرديد. نتايج پژوهش نشان داد، مهمترين عوامل مؤثر بر کارآفريني شرکتي در شرکت هاي تعاوني استان بوشهر عبارتند از: فرهنگ سازماني، روحيه کارآفريني، راهبرد سازمان، حمايت مديريت، مهارت بازاريابي، فرصت گرا بودن، نظام ارتباطات، سودآوري، ريسک پذيري و اختيار و استقلال کاري.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جمالی، غ.، و محمدی، م.، و انصاری، ب. (1395). شناسایی و سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت های تعاونی استان بوشهر. تعاون و کشاورزی (تعاون), 5(18 ), 29-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471862Vancouver : کپی

جمالی غلامرضا، محمدی معصومه، انصاری بهادر. شناسایی و سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت های تعاونی استان بوشهر. تعاون و کشاورزی (تعاون). 1395 [cited 2021April17];5(18 ):29-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471862IEEE : کپی

جمالی، غ.، محمدی، م.، انصاری، ب.، 1395. شناسایی و سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت های تعاونی استان بوشهر. تعاون و کشاورزی (تعاون), [online] 5(18 ), pp.29-58. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471862>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 29 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی