نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 245 تا صفحه 256 .
 
عنوان مقاله: 

نحوه توارث مقاومت به شته روسي (Diuraphis noxia (Mordvilko در گندم بر اساس ميزان پيچيدگي برگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي ژنتيکي مقاومت به شته روسي گندم، دو رقم گندم مقاوم اميد و آزادي با رقم حساس شعله و با يک ديگر تلاقي داده شدند. براي هر تلاقي جمعيت هاي F1 ، F2 و بک کراس ها (BCS, BCR) به دست آمدند. اين نسل ها به همراه والدين مقاوم و حساس در شرايط گلخانه کاشته و در مرحله گياهچه اي به شته روسي گندم آلوده شدند. بيست و يک روز پس از آلوده سازي، خسارت ناشي از تغذيه شته بر اساس ميزان پيچيدگي برگ ها به صورت کيفي (با استفاده از مقياس 0 تا 3) و کمي (درصد سطح پيچيدگي برگ ها) اندازه گيري شدند. نحوه توارث مقاومت در روش کيفي با استفاده از نسبت هاي مندلي در نسل هاي F2 و بک کراس ها و در روش کمي با استفاده از تجزيه ميانگين و واريانس نسل ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل از روش مندلي نشان داد که مقاومت در دو رقم آزادي و اميد به ترتيب با يک و دو ژن اصلي کنترل مي شوند. وجود تغييرات کي در صفات مذکور و معني دار شدن نقش اپيستازي در تجزيه ميانگين نسل ها براي آن صفات نشان داد که علاوه بر ژن هاي اصلي و عوامل محيطي، تعدادي ژن هاي فرعي نيز در کنترل َآن ها نقش دارند. در رقم آزادي اثرات افزايشي، غالبيت و اثرات متقابل دو گانه نقش مهمي در کنترل مقاومت داشتند. در حالي که در رقم اميد فقط اثر افزايشي ژن ها موثر بوده و غالبيت نقش معني داري در کنترل آن نداشت. پيچيدگي برگ در رقم آزادي وراثت پذيري بالا (%92)  و در رقم اميد وراثت پذيري متوسطي (%50) را نشان داد. عدم وجود رابطه آللي بين ژن هاي کنترل کننده پيچيدگي برگ ها در دو رقم مقاوم آزادي و اميد نشان داد که با انتقال اين ژن ها متفاوت به ارقام گندم مطلوب و سازگار با منطقه، مي توان مقاومت پايدارتري را به شته روسي گندم به دست آورد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی میرک، ت.، و سعیدی، ع.، و حسین زاده، ع.، و زالی، ع.، و زینالی خانقاه، ح.، و رسولیان، غ. (1383). نحوه توارث مقاومت به شته روسی (Diuraphis noxia (Mordvilko در گندم بر اساس میزان پیچیدگی برگ. نهال و بذر, 20(2), 245-256. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47186Vancouver : کپی

نجفی میرک توحید، سعیدی عباس، حسین زاده عبدالهادی، زالی عباسعلی، زینالی خانقاه حسن، رسولیان غلامرضا. نحوه توارث مقاومت به شته روسی (Diuraphis noxia (Mordvilko در گندم بر اساس میزان پیچیدگی برگ. نهال و بذر. 1383 [cited 2022May24];20(2):245-256. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47186IEEE : کپی

نجفی میرک، ت.، سعیدی، ع.، حسین زاده، ع.، زالی، ع.، زینالی خانقاه، ح.، رسولیان، غ.، 1383. نحوه توارث مقاومت به شته روسی (Diuraphis noxia (Mordvilko در گندم بر اساس میزان پیچیدگی برگ. نهال و بذر, [online] 20(2), pp.245-256. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47186. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی