برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 139 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطة ميان موفقيت تعاوني هاي توليد کشاورزي شهرستان دهلران با روحية کارآفريني و پايبندي مديران به اصول تعاون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش بررسي ارتباط ميان روحية کارآفريني و پايبندي به اصول تعاون با موفقيت تعاوني هاي برتر توليد کشاورزي شهرستان دهلران بود. اين تحقيق با توجه به هدف، از نوع تحقيقات کاربردي و از لحاظ گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي بود. نمونة آماري اين تحقيق را 20 نفر از مديران و کارشناسان 5 تعاوني برتر توليد کشاورزي شهرستان دهلران تشکيل دادند. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه بسته استفاده شد. روايي محتوايي ابزار تحقيق با استفاده از نظرسنجي از متخصصان و صاحب نظران در زمينه موضوع تأييد گرديد. براي سنجش پايايي ابزار تحقيق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که ميانگين آن براي متغيرهاي مطالعه 81/0 بود. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي ميانگين و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد. مطابق يافته ها، بين کنترل دروني، تحمل ابهام و تحمل فشار و سخت کوشي از ابعاد روحيه کارآفريني و نيز ميان اصول کنترل دموکراتيک، آموزش و اطلاع رساني و توجه به جامعه از ابعاد پايبندي به اصول تعاون با موفقيت تعاوني ها ارتباط معناداري وجود داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، س.، و مهدی زاده، ح. (1394). بررسی رابطة میان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان دهلران با روحیة کارآفرینی و پایبندی مدیران به اصول تعاون. تعاون و کشاورزی (تعاون), 4(13 ), 139-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471830Vancouver : کپی

حسینی سیدقدرت اله، مهدی زاده حسین. بررسی رابطة میان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان دهلران با روحیة کارآفرینی و پایبندی مدیران به اصول تعاون. تعاون و کشاورزی (تعاون). 1394 [cited 2021May13];4(13 ):139-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471830IEEE : کپی

حسینی، س.، مهدی زاده، ح.، 1394. بررسی رابطة میان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان دهلران با روحیة کارآفرینی و پایبندی مدیران به اصول تعاون. تعاون و کشاورزی (تعاون), [online] 4(13 ), pp.139-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471830. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 33 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی