برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 92 تا صفحه 107 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات خشکسالي و ترسالي بر فنولوژي چهار گونه گندمي چند ساله مهم در مراتع بينالود استان خراسان رضوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اکثر مراتع کشور در مناطق خشک و نيمه خشک واقع شده اند. تجديد پوشش طبيعي اکوسيستم هاي مرتعي در اين مناطق بدليل بارندگي هاي بسيار کم، بهره برداري غير اصولي و نابهنگام از روند کندي برخوردار مي باشد. مطالعه فنولوژي گياهان مرتعي از فاکتورهاي مهم در اعمال مديريت جهت بهره برداري بهينه از گياهان است. از طرفي بروز خشکسالي و تنش هاي متأثر از آن موجب تغيير در مراحل رشد گياه و همچنين تاثير در عملکرد علوفه مرتع مي گردد. گونه هاي گندمي Bromus kopetdaghensisDrobow، Festuca arundinacea Schreb، Stipa arabica Trin. & Rupr و Poa bulbosaL. از عناصر اصلي مناطق نيمه استپي تا جنگل هاي خشک مراتع خراسان و از گونه هاي نسبتاً خوشخوراک و مورد تعليف دام بشمار مي روند. در اين تحقيق مطالعه فنولوژي (مدل درجه-روز رشد) براي گونه هاي ذکر شدهطي سال هاي 1389-13866 انجام گرديد. همچنين مطالعه شرايط رطوبتي و طبقات خشکسالي با استفاده از نمايه بارش استاندارد شده (SPI) در مراتع بينالود استان خراسان رضوي در دوره آماري بيست ساله انجام شد. اثرات دوره هاي مختلف تنش خشکسالي بر ظهور اندام هاي گياهي و طول دوره رشد رويشي و زايشي بررسي گرديد. نتايج نشان داد که رشد زايشي در دوره وقوع خشکسالي کوتاه تر بوده است. در شرايط خشکسالي سال 1387 دوره رويشي گونه ها نسبت به بقيه سال ها زودتر آغاز شده و تغيير از حالت رويشي به زايشي در دوره کوتاه تري اتفاق افتاد. نتايج حاصل از بررسي درجه-روز رشد نشان داد، دامنه تغييرات از حداکثر 12/2814 درجه سانتي گراد در سال 1389 تا حداقل 95/2406 درجه سانتي گراد در سال 1387 در نوسان بود. در نتيجه نتايج حاصل از مدل درجه-روز رشد به همراه اطلاعات تغييرات ذخيره هيدرات کربن گونه هاي مهم مرتع در مراحل مختلف رشد، مي تواند مديريت مرتع را در تنظيم زمان ورود و خروج دام از مرتع ياري دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ثقفی خادم، ف.، و احسانی، ع.، و شهابی، م. (1395). بررسی اثرات خشکسالی و ترسالی بر فنولوژی چهار گونه گندمی چند ساله مهم در مراتع بینالود استان خراسان رضوی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 23(1 ), 92-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471811Vancouver : کپی

ثقفی خادم فریده، احسانی علی، شهابی معصومه. بررسی اثرات خشکسالی و ترسالی بر فنولوژی چهار گونه گندمی چند ساله مهم در مراتع بینالود استان خراسان رضوی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1395 [cited 2021April14];23(1 ):92-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471811IEEE : کپی

ثقفی خادم، ف.، احسانی، ع.، شهابی، م.، 1395. بررسی اثرات خشکسالی و ترسالی بر فنولوژی چهار گونه گندمی چند ساله مهم در مراتع بینالود استان خراسان رضوی. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 23(1 ), pp.92-107. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471811>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 24 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی