برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  72 , شماره  3 ; از صفحه 289 تا صفحه 295 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي سنجش فعاليت آنزيمي برخي جدايه هاي قارچ هاي انتوموپاتوژن مورد مطالعه بر روي کنه ايکسودس ريسينوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: در سال هاي اخير کنترل بيولوژيک انگل ها به وسيله قارچ هاي انتوموپاتوژن به عنوان يکي از روش هاي جايگزين به جاي سموم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اين قارچ ها به فراواني در طبيعت يافت شده، به آساني قابل جمع آوري و تکثير بوده و براي دام ها و گياهان غيرپاتوژن هستند. هدف: هدف از اين مطالعه بررسي مکانيسم اثر آنزيمي برخي جدايه هاي قارچ هاي انتوموپاتوژن بر کنه ي ايکسودس ريسينوساست. روش کار: در اين مطالعه پس از کشته شدن کنه ها توسط جدايه هاي قارچي، شناسايي و آناليز آنزيم هاي قارچي شامل کيتيناز، ليپاز و پروتئاز در ساختار هاي قارچي رشد کرده بر روي کنه هاي کشته شده با استفاده از روش هاي استاندارد مانند اسپکترو فتومتري انجام گرفت. نتايج: بر اساس نتايج اين مطالعه بين فعاليت آنزيم هاي کيتيناز، ليپاز و پروتئاز در جدا يه هاي مختلف تفاوت معني داري وجود داشت (05/0نتيجه گيري نهايي: با انجام اين آزمايش مي توان ارتباط بين ميزان فعاليت آنزيم هاي مورد مطالعه و اثرات کنه کشي جدايه هاي قارچي را مورد بررسي و مقايسه قرار داد و از اين طريق جدايه هاي قارچي مؤ ثر تر را براي کنترل زيستي کنه ها انتخاب نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پیرعلی، ی.، و کریمی، ا.، و نبیان، ص.، و ذیلابی، و. (1396). ارزیابی سنجش فعالیت آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن مورد مطالعه بر روی کنه ایکسودس ریسینوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 72(3 ), 289-295. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471797Vancouver : کپی

پیرعلی یاسر، کریمی اسحق، نبیان صدیقه، ذیلابی وحیدرضا. ارزیابی سنجش فعالیت آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن مورد مطالعه بر روی کنه ایکسودس ریسینوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1396 [cited 2021April17];72(3 ):289-295. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471797IEEE : کپی

پیرعلی، ی.، کریمی، ا.، نبیان، ص.، ذیلابی، و.، 1396. ارزیابی سنجش فعالیت آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن مورد مطالعه بر روی کنه ایکسودس ریسینوس. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 72(3 ), pp.289-295. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471797>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی