برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  22 , شماره  4 ; از صفحه 683 تا صفحه 694 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد کمي و کيفي علوفه سه واريته Elymus hispidus (Opiz) Melderis در مراحل مختلف فنولوژي در شرايط ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير مراحل فنولوژي بر عملکرد، کيفيت علوفه و تعيين بهترين زمان برداشت علوفه در سه واريته مختلف گونه Elymushispidus شامل podperae، villosus و hispidus آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي شمال خراسان (سيساب) در طي سال هاي 1384 و 1385 اجرا شد. واريته هاي فوق در شش مرحله فنولوژي شامل پنجه زني، ساقه دهي، سنبله دهي، شيري شدن بذر، خميري شدن بذر و رسيدگي بذر مورد ارزيابي قرار گرفتند. در هر يک از مراحل فنولوژيکي، عملکرد علوفه خشک و صفات کيفي شامل درصد قابليت هضم ماده خشک (DMD)، درصد پروتئين خام (CP)، کربوهيدرات هاي محلول در آب (WSC)، ديواره سلولي بدون همي سلولز (ADF) و خاکستر کل(ASH) به روش NIR اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس کرت هاي خرده شده در زمان بيانگر اختلاف معني دار بين مراحل مختلف فنولوژي براي کليه صفات کيفي و کمي بود. با ادامه رشد گياه تغييرات درصد قابليت هضم ماده خشک، پروتئين خام و خاکستر در کليه مراحل فنولوژي روند نزولي داشتند در حالي که براي عملکرد علوفه و ADF روند تغييرات صعودي بود. درصد کربوهيدرات هاي محلول روند خاصي را نشان نداد. در بين واريته هاي مورد مطالعه واريته villosus با 3/50 و1/10 درصد به ترتيب براي قابليت هضم و کربوهيدرات هاي محلول داراي بيشترين کيفيت علوفه بود. واريته hispidus با توليد 1433 کيلوگرم علوفه خشک در هکتار اختلاف معني داري با دو واريته ديگر داشت ولي کيفيت آن به نسبت کمتر بود. نتايج نشان داد که بالاترين ميزان عملکرد علوفه قابل هضم و عملکرد پروتئين خام در هر سه واريته ها در مرحله ظهورسنبله بدست آمد. ضرايب همبستگي بين قابليت هضم با درصد پروتئين و خاکستر مثبت و معني داري بود. در عين حال رابطه بين ADF با صفات مذکور منفي و گاها معني دار بود. عملکرد علوفه و درصد قندهاي محلول با صفات قابليت هضم و پروتئين خام در مراحل مختلف رشد همبستگي متفاوت و ناپايداري داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دشتی، م.، و جعفری، ع.، و ظریف کتابی، ح.، و ثقفی خادم، ف. (1394). بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه سه واریته Elymus hispidus (Opiz) Melderis در مراحل مختلف فنولوژی در شرایط دیم. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 22(4 ), 683-694. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471733Vancouver : کپی

دشتی مجید، جعفری علی اشرف، ظریف کتابی حامد، ثقفی خادم فریده. بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه سه واریته Elymus hispidus (Opiz) Melderis در مراحل مختلف فنولوژی در شرایط دیم. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1394 [cited 2021October21];22(4 ):683-694. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471733IEEE : کپی

دشتی، م.، جعفری، ع.، ظریف کتابی، ح.، ثقفی خادم، ف.، 1394. بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه سه واریته Elymus hispidus (Opiz) Melderis در مراحل مختلف فنولوژی در شرایط دیم. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 22(4 ), pp.683-694. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471733. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی