برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  12 , شماره  43 ; از صفحه 25 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي روشهاي توسعه کارکنان در نظام آموزش عالي؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 8

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
توسعه کارکنان به شناسايي و نيازسنجي ابعاد و مؤلفه ها خلاصه نمي شود بلکه روش هاي توسعه نيز در موفقيت اين برنامه ها بسيار حائز اهميت است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي روشهاي توسعه کارکنان در نظام آموزش عالي انجام شد. اين پژوهش ازنوع توصيفي-پيمايشي بود. جامعه آماري شامل کارکنان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1395 (3812 N=) و حجم نمونه 203 نفر براساس فرمول کوکران تعيين گرديد که به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با ضريب آلفاي کرنباخ 96/0 استفاده شد. داده ها پس از گردآوري با روش "تحليل عاملي اکتشافي" تحليل گرديد. يافته ها نشان داد پنج روش درتوسعه کارکنان موثر بوده و شامل: درون دانشگاهي، برون دانشگاهي، رسمي، غيررسمي و روش گروهي مي باشد و در مجموع 625/67 از کل واريانس داده ها را تبيين مي نمود. بيشترين قدرت تبيين مربوط به روش غيررسمي(02/18) و کمترين آن مربوط به روش رسمي(92/10) بود. به نظر مي-رسد مديران ارشد دانشگاه آزاد اسلامي لازم است به منظور توسعه کارکنان از روشهاي مختلف استفاده نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی