برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 31 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه درجه تحصيلي و منطقه مسكوني روي شاخص جمجمه جوانان مذكر و مونث 24-20 ساله شهر تهران سال 1381-1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه: سفالومتري يكي از رشته هاي فعال پزشكي قانوني است. يكي از شاخصهاي مهم در علم سفالومتري، شاخص جمجمه مي باشد كه اساس طبقه بندي استاندارد بين المللي جمجمه را تشكيل مي دهد. طول و عرض جمجمعه مهمترين ابعاد آن بوده، از طريق اين ابعاد مي توان شاخص جمجمه را به دست آورد. عوامل مختلف از جمله عوامل سني، نژادي، اقتصادي، اجتماعي، بر روي شاخص جمجمه اثر مي گذارد. لذا اين تحقيق با هدف تاثير ميزان تحصيل و منطقه سكونت روي شاخص جمجمه انجام يافته است.
روشها: تحقيق از نوع توصيفي بوده، به صورت مشاهده و مصاحبه صورت گرفت. افراد به طور تصادفي در مناطق پنجگانه تهران (شمال، جنوب، مركز، شرق، غرب) انتخاب گرديدند. در اين بررسي تعداد 1862 نفر جوان 967) نفر مذكر، 895 نفر مونث) در مقاطع مختلف تحصيلي (زيرديپلم، ديپلم، بالاي ديپلم) و 1822 نفر جوان (943 نفر مذكر، 879 نفر مونث) ساكن در مناطق مختلف تهران بدون در نظر گرفتن ميزان تحصيلات مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها سالم و فاقد بيماريهاي عضلاني ـ اسكلتي بودند. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار شاخص جمجمه، در افراد با تحصيلات زيرديپلم، ديپلم، بالاي ديپلم در جنس مذكور به ترتيب 6.4± 81.5 و6.6±81.6 و6.8 ± 82.9 و افراد مونث به ترتيب 5.7±78.9، 6±81، 6.2 ± 82.0 بود. ميانگين و انحراف معيار شاخص جمجمه، در افراد ساكن در مناطق شمال، جنوب، مركز، شرق و غرب تهران در جنس مذكر به ترتيب 6.2±82.7، 5.8±83.1، 6±81.9، 6.8±81.2، 6.1±82.0 و در جنس مونث به ترتيب 6±81.0، 5.8±81.8، 6.1±82.3، 5.9±81.0 و 5.8±83.2 بود. اين شاخص در جنس مذكر و مونث با درجات تحصيلي و مناطق مسكوني متفاوت، مورد مقايسه آماري به روش آزمون t قرار گرفتند و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
نتيجه گيري: شاخص جمجمه با بالارفتن ميزان تحصيل در هر دو جنس بالا مي رود. همچنين ميانگين شاخص جمجمه در كليه مقاطع تحصيلي در جنس مذكر بيش از جنس مونث است. همچنين ميان مقدار متوسط اين شاخص در ساكنين مناطق مختلف تهران، اختلاف آماري معني داري وجود دارد كه اين امر با توجه به نقش متغيرهايي همچون وضعيت اقتصادي اجتماعي افراد، نيازمند بررسيهاي بيشتر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابوالحسن زاده، ا.، و ماستری فراهانی، ر. (1382). بررسی رابطه درجه تحصیلی و منطقه مسکونی روی شاخص جمجمه جوانان مذکر و مونث 24-20 ساله شهر تهران سال 1381-1380. مجله علمی پزشکی قانونی, 9(29), 31-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4715Vancouver : کپی

ابوالحسن زاده اکرم، ماستری فراهانی رضا. بررسی رابطه درجه تحصیلی و منطقه مسکونی روی شاخص جمجمه جوانان مذکر و مونث 24-20 ساله شهر تهران سال 1381-1380. مجله علمی پزشکی قانونی. 1382 [cited 2021November27];9(29):31-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4715IEEE : کپی

ابوالحسن زاده، ا.، ماستری فراهانی، ر.، 1382. بررسی رابطه درجه تحصیلی و منطقه مسکونی روی شاخص جمجمه جوانان مذکر و مونث 24-20 ساله شهر تهران سال 1381-1380. مجله علمی پزشکی قانونی, [online] 9(29), pp.31-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4715. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی