نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  12 , شماره  40 ; از صفحه 183 تا صفحه 206 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ساختاري تعامل استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجي گري کسب دانش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 
در اين پژوهش تلاش مي شود رابطه ساختاري تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجي گري کسب دانش دانشجويان دانشگاه سمنان موردبررسي قرار گيرد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده-ها از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري پژوهش شامل تمام دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه سمنان (10950 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 266 نفر به عنوان نمونه پژوهش (183 نفر کارشناسي و 83 نفر کارشناسي ارشد) انتخاب شدند. همه آن ها مقياس هاي رابطه تعامل دوطرفه استاد و دانشجو، روش تدريس فعال اساتيد، کسب دانش و توسعه شايستگي هاي دانشجويان را تکميل کردند. پس از محاسبه روايي و پايايي ابزارها، داده ها با استفاده از روش هاي آماري همبستگي و تحليل مسير تحليل شدند. يافته ها نشان داد که: بين تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد، کسب دانش با توسعه شايستگي هاي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تعامل دوطرفه استاد و دانشجو بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر مستقيم و معناداري دارد؛ همچنين تعامل دوطرفه استاد و دانشجو با ميانجي گري کسب دانش بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر غيرمستقيم و معناداري دارد. روش تدريس فعال اساتيد بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر مستقيم و معناداري دارد؛ و با ميانجي گري کسب دانش اثر غيرمستقيم و معناداري بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان ايفا مي کند. نتايج اين پژوهش حاکي از اهميت توجه به نوع روش تدريس، نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزايش شايستگي هاي دانشجويان بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ذوالفقاریان، م.، و امین بیدختی، ع.، و جعفری، س. (1397). رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی های دانشجویان با میانجی گری کسب دانش. پژوهش در نظام های آموزشی, 12(40 ), 183-206. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471466Vancouver : کپی

ذوالفقاریان مهسا، امین بیدختی علی اکبر، جعفری سکینه. رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی های دانشجویان با میانجی گری کسب دانش. پژوهش در نظام های آموزشی. 1397 [cited 2022June27];12(40 ):183-206. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471466IEEE : کپی

ذوالفقاریان، م.، امین بیدختی، ع.، جعفری، س.، 1397. رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی های دانشجویان با میانجی گری کسب دانش. پژوهش در نظام های آموزشی, [online] 12(40 ), pp.183-206. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471466. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 445 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی