نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1371 , دوره  - , شماره  22 ; از صفحه 11 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

هنر و تكنولوژي: تاملي در مباني نظري هنر و زيبايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است