برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر حلال فرازودگداز بر پايداري و ساختار آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز 9 با هدف درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز 9 در پيشرفت روند بسياري از بيماري ها مانند پريودنتيت، آترواسکلروزيس و سرطان ها نقش بسزايي دارد. يکي از روش هاي پايداري آنزيم استفاده از حلال هاي فرازودگداز است. هدف اين پژوهش، بررسي اثر حلال فرازودگداز روي پايداري و ساختار آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز 9 با هدف درماني بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز 9 فرم فعال (707-107 توالي رزيدوي آمينواسيدي) با استفاده از وکتور بياني pET21a در باکتري اشريشيا کلي سويه BL21 بيان و تخليص و ريفولدينگ آنزيم توسط روش گراديان شيب اوره به طور همزمان روي ستون نيکل سفارز انجام شد. سپس تاثير حلال فرازودگداز بر پايه کولين کلرايد و گليسرول با نسبت مولي 1: 1 بر فعاليت، پايداري و ساختار آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز 9 بررسي شد. فعاليت آنزيم در غلظت هاي مختلف ژلاتين در حضور حلال هاي فرازودگداز 15 و 30% حجمي/حجمي در 7/8=pH براي به دست آوردن Vmax و km با رسم نمودار ميکائيليس-منتن و استفاده از نرم افزار Prism version 5. 0 مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: با افزايش درصد حلال ها تا 30%، فعاليت ويژه آنزيم افزايش يافت و پس از آن روند کاهشي داشت و در حضور حلال 30% حجمي/حجمي در دو دماي 50 و 60º C در مقايسه با حلال 15% و عدم حضور حلال داراي فعاليت باقيمانده بيشتري بود. نتايج نشان دهنده پايداري بيشتر آنزيم در حلال 30% بود. نتيجه گيري: آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز 9 در حضور حلال فرازودگداز 30% حجمي/حجمي بر پايه کولين کلرايد و گليسرول داراي بيشترين فعاليت و پايداري است. افزايش پايداري حرارتي آنزيم را مي توان به فشردگي ساختار آن در حضور حلال فرازودگداز نسبت داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی