برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 87 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

موانع پياده سازي برنامه استراتژيک از ديدگاه مديران بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شيراز-1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطالاع رساانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: برنامه استراتژيک در بيمارستان ها به نوعي سرمايه گذاري در راستاي بهبود عملکردشان تلقي مي شود. با اين حال مديراني که مي خواهند برنامه ريزي استراتژيک را جهت دستيابي به موفقيت مورد استفاده قرار دهند، با موانعي بر سر راه اجراي آن مواجه هستند. هدف از انجام اين مطالعه تعيين موانع پياده سازي برنامه استراتژيک از ديدگاه مديران بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شيراز بود. مواد و روش: اين پژوهش از نوع مطالعات مقطعي بوده که به صورت توصيفي-تحليلي در سال 1395 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 40نفر از مديران داخلي، اداري، مالي و حسابداري، و مديران پرستاري بودند که بصورت سرشماري انتخاب گرديدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل سوالات مربوط به موانع تاثيرگذار در پياده سازي استراتژي ها بود، جمع آوري شد. جهت تجزيه و تحليل داده از آزمون هاي T-test، ANOVA، ضريب همبستگي پيرسون و آماره هاي توصيفي از طريق نرم افزارSPSS23 استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد که موانع پياده سازي برنامه استراتژيک به ترتيب مرتبط با عوامل ساختاري(58/6± 12/27)، انساني(43/4 ± 12/20)، فرايندي(99/3± 44/16) و نهادي (80/4 ± 85/15) بود. بين متغيرهاي دموگرافيک و موانع پياده سازي برنامه استراتژيک در بيمارستان ها ارتباط معني داري مشاهده نشد(05/0 بحث و نتيجه گيري: باتوجه به نتايج، مديران بيمارستان ها بهتر است با شناخت موانع اجراي برنامه استراتژيک، در راستاي رفع اين موانع بر آيند. لذا با توجه به ماهيت پوياي فرايندهاي مديريت پيشنهاد مي شود دوره هاي آموزشي متناسب با نياز و اولويت هاي حاصله از پژوهش برگزار گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یوسفی، ع.، و کاووسی، ز.، و حیدری، ر.، و سیاوشی، ا. (1396). موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1395. علوم پزشکی صدرا, 5(2 ), 87-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470786Vancouver : کپی

یوسفی علیرضا، کاووسی زهرا، حیدری ریحانه، سیاوشی الهام. موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1395. علوم پزشکی صدرا. 1396 [cited 2021May15];5(2 ):87-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470786IEEE : کپی

یوسفی، ع.، کاووسی، ز.، حیدری، ر.، سیاوشی، ا.، 1396. موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1395. علوم پزشکی صدرا, [online] 5(2 ), pp.87-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470786. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی