برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه راهبردهاي مقابله اي با بهزيستي روان شناختي زنان مبتلا به سرطان سينه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سرطان يکي از بيماري هاي مخرب و معمولا پيش رونده است که فشار زيادي را بر بيمار، خانواده او و جامعه تحميل مي کند. از اين رو، شناخت عواملي که در بهزيستي روان شناختي اين بيماران موثر هستند در کمک به کاهش تنشي که اين بيماران تجربه مي کنند بسيار مهم و تاثيرگذار است. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه راهبردهاي مقابله اي با بهزيستي روان شناختي زنان مبتلا به سرطان سينه انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي-همبستگي است. جامعه آماري شامل کليه زنان مبتلا به سرطان سينه بودند که به بيمارستان شهيد رحيمي شهر خرم آباد (بخش سرطان) مراجعه کرده بودند. 300 نفر از بيماران با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه هاي راهبردهاي مقابله اي لازاروس و بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. داده ها با روش تحليل همبستگي و تحليل رگرسيون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 در دو سطح توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داد بين راهبردهاي مقابله اي با بهزيستي روان شناختي زنان مبتلا به سرطان سينه رابطه وجود دارد. اما بين راهبرد مقابله هيجان مدار و بهزيستي روان شناختي بيماران مبتلا به سرطان رابطه معني دار وجود نداشت. بحث و نتيجه گيري: از يافته هاي پژوهش چنين استنباط مي شود که بين راهبردهاي مقابله اي و بهزيستي روانشناختي رابطه وجود دارد. نوع راهبرد مقابله اي مورد استفاده در شرايط استرس زا، بهزيستي روان شناختي بيماري سرطان سينه را تحت تاثير قرار مي دهد. با توجه به اين نتايج طراحي برنامه هاي درماني و آموزشي در زمينه شناسايي و به کارگيري راهبردهاي مقابله اي سازگارانه مي تواند در افزايش بهزيستي روان شناختي اين بيماران مفيد باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موحدی، م.، و محمدخانی، ش.، و حسنی، ج.، و مقدسین، م. (1397). رابطه راهبردهای مقابله ای با بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان سینه. یافته, 20(4 (پیاپی 78) ), 40-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470755Vancouver : کپی

موحدی معصومه، محمدخانی شهرام، حسنی جعفر، مقدسین مریم. رابطه راهبردهای مقابله ای با بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان سینه. یافته. 1397 [cited 2021October21];20(4 (پیاپی 78) ):40-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470755IEEE : کپی

موحدی، م.، محمدخانی، ش.، حسنی، ج.، مقدسین، م.، 1397. رابطه راهبردهای مقابله ای با بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان سینه. یافته, [online] 20(4 (پیاپی 78) ), pp.40-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470755. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی