برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 29 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير عوامل سازماني پليس در پيشگيري از قاچاق کالا (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد استان کردستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی امین
 
چکیده: 
زمينه و هدف: قاچاق کالا پديده اي مخرب است که آسيب فراواني بر اقتصاد کشورها وارد مي کند؛ اين فعاليت غيررسمي اقتصاد، برنامه ها و سياست هاي توسعه کشورها را دچار اختلال مي کند و مشکلات خرد و کلان فراواني را گريبانگير جامعه مي کند. هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير هريک از مؤلفه هاي عوامل سازماني پليس در پيشگيري از قاچاق کالا است. روش شناسي: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي – تحليلي است که به روش پيمايشي انجام شد. جامعه آماري شامل همه کارکنان شاغل در شهرستان سروآباد و پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان است که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوري پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 86/0 محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها، با استفاده از نرم افزار « spss » از آمار توصيفي براي محاسبه درصد، ميانگين و نسبت پاسخ ها و در بخش آمار استنباطي براي بررسي نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون کولموگروف اسميرنو ف، تأثير مؤلفه ها از آزمون هاي خي2 و تي استيودنت و رتبه بندي مؤلفه ها از آزمون فريدمن استفاده شد. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که قوانين و مقررات (طرح ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها)، تجهيزات و منابع انساني پليس در پيشگيري از قاچاق کالا تأثير دارند. براساس نتايج آزمون فريدمن، منابع انساني با ضريب 23/3 در رتبه اول، تجهيزات با ضريب 06/2 در رتبه دوم و قوانين و مقررات با ضريب 98/1 در رتبه سوم قرار گرفت. نتيجه گيري: نيروي انتظامي با بکارگيري تجهيزات نوين الکترونيکي، اپتيکي، خودرويي، نرم افزاري و سخت افزاري در مبادي رسمي و غيررسمي، مسيرهاي پرتردد عبور کالاهاي قاچاق و با استفاده از سرمايه هاي انساني مجرب و آموزش ديده، ضمن کشف علمي جرم قاچاق و همچنين با تدوين و تهيه طرح ها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي کارآمد و نظارت بر اجراي آنها مي تواند منجر به افزايش هزينه هاي جرم قاچاق کالا شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

داوودی دهاقانی، ا.، و هندیانی، ع.، و عیسی آبادی، ع. (1397). تأثیر عوامل سازمانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد استان کردستان). انتظام اجتماعی, 10(4 ), 29-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470711Vancouver : کپی

داوودی دهاقانی ابراهیم، هندیانی عبداله، عیسی آبادی علی اکبر. تأثیر عوامل سازمانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد استان کردستان). انتظام اجتماعی. 1397 [cited 2022January17];10(4 ):29-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470711IEEE : کپی

داوودی دهاقانی، ا.، هندیانی، ع.، عیسی آبادی، ع.، 1397. تأثیر عوامل سازمانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد استان کردستان). انتظام اجتماعی, [online] 10(4 ), pp.29-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470711. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی