نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  31 , شماره  1 ; از صفحه 16 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مقادير مختلف عصاره هيدروالکلي اکاليپتوس بر فراسنجه هاي خوني ماهيان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتري آئروموناس هيدروفيلا (Aeromonas hydrophila)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* لاهیجان، دانشگاه آزاد لاهیجان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
 
چکیده: 
هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثيرات عصاره هيدروالکلي اکاليپتوس بر فراسنجه هاي خوني در ماهيان مبتلا شده به (Aeromonas hydrophila) بوده است. ايجاد آلودگي تجربي ماهيان آمور با باکتري آئروموناس هيدروفيلا با تراکم هاي 106× 5/1، 107× 5/1، 108× 5/1 و 109× 2/1 (cfu/ml) به محوطه صفاقي ماهيان انجام شد که نتايج نشان دهنده ايجاد بيماري در تراکم 108× 5/1 و 109× 2/1(cfu/ml) باکتري بوده است. تأثير عصاره هيدروالکلي اکاليپتوس در غلظت هاي تيماري 250، 410، 580 و 750 (ppm) به صورت حمام کوتاه مدت (به مدت 60دقيقه) بر بچه ماهيان آمور (با ميانگين وزني 25 گرم) طي مدت 10روز با 3 تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي فراسنجه هاي خوني ماهيان مورد آزمايش که بر اساس آزمون تجزيه واريانس يکطرفه و آزمون دانکن انجام گرفت نشان داد که اختلاف معني دار آماري در ميزان گلبول هاي سفيد، گلبول هاي قرمز، حجم متوسط گلبولي، غلظت متوسط هموگوبين در گلبول قرمز، غلظت متوسط هموگلوبين گلبول هاي قرمز، نوتروفيل، لينفوسيت خون ماهيان با تيمار شاهد حکايت دارد(P<0/05)، بررسي نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد عصاره هيدروالکلي اکاليپتوس خصوصا در غلظت هاي پايين به دليل عدم ايجاد تغييرات قابل توجه در فراسنجه هاي خوني مي توانند به عنوان ترکيبات ضدميکروبي در کنترل عوامل بيماريزا و درمان ماهي آمور مورد توجه قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رودبارکی، س.، و ارشاد، ه.، و خارا، ح.، و معصوم زاده، م. (1397). تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), 31(1 ), 16-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470679Vancouver : کپی

رودبارکی سیدمحمدصادق، ارشاد هادی، خارا حسین، معصوم زاده مهدی. تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران). 1397 [cited 2022June26];31(1 ):16-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470679IEEE : کپی

رودبارکی، س.، ارشاد، ه.، خارا، ح.، معصوم زاده، م.، 1397. تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), [online] 31(1 ), pp.16-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470679. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی