برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل پيشگويي کننده اضطراب بيماران قبل از آندوسکوپي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: آندوسکوپي يک روش تشخيصي و درماني تهاجمي است و براي بيماران يک روش اضطراب آور است. مطالعات گذشته نتايج متفاوتي در مورد عوامل مرتبط با اضطراب بيماران تحت آندوسکوپي بيان کرده اند. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل پيشگويي کننده اضطراب بيماران قبل از آندوسکوپي انجام شد. روش کار: در اين پژوهش که به روش توصيفي تحليلي انجام گرفت، تعداد 400 بيمار به روش نمونه گيري مستمر انتخاب و وارد مطالعه شدند. پرسشنامه شامل سه بخش: اطلاعات زمينه ايي، سنجش آگاهي بيماران در مورد آندوسکوپي و پرسشنامه اضطراب آشکار اسپيل برگر بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي تست، آنوا، همبستگي پيرسون و رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: 7/82% از بيماران اضطراب متوسط تا شديد داشتند. بين اضطراب و وضعيت تاهل (02/0 = P) و نمره آگاهي بيماران (03/0 > P) رابطه معني داري مشاهده شد. نتايج رگرسيون نشان داد وضعيت تاهل (06/0 = P)، نوع پذيرش (32/0 = P) و سابقه آندوسکوپي (005/0 = P) از عوامل پيشگوي کننده اضطراب بيماران بودند. نتيجه گيري: اکثر بيماران قبل از انجام آندوسکوپي اضطراب متوسط تا شديد داشته و فقدان آگاهي يک عامل مهم در افزايش اضطراب بوده است. چون اضطراب شديد مي تواند بر انجام دادن مناسب اين روش و نتايج بيماران بعد از آن تاثير بگذارد، بايد تدابيري جهت افزايش آگاهي بيماران قبل از انجام آندوسکوپي انديشيده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقامی نژاد، ف.، و ادیب حاج باقری، م.، و جهانگیر، ش. (1395). عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی. روان پرستاری, 4(6 ), 22-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470628Vancouver : کپی

مقامی نژاد فرزانه، ادیب حاج باقری محسن، جهانگیر شیما. عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی. روان پرستاری. 1395 [cited 2021December03];4(6 ):22-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470628IEEE : کپی

مقامی نژاد، ف.، ادیب حاج باقری، م.، جهانگیر، ش.، 1395. عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی. روان پرستاری, [online] 4(6 ), pp.22-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470628. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی