برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 83 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت رعايت استانداردهاي ايمني در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي شهر کرمان در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: رعايت استانداردهاي ايمني قبل از شروع و راه اندازي هر کار بسيار ضروري است. تمامي فرايندهايي که در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي انجام مي پذيرند همراه با مخاطرات مي باشند. کارکنان آزمايشگاه هاي تشخيص طبي همواره در معرض انواع خطرات فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي مي باشند. هدف از اين تحقيق بررسي وضعيت رعايت استانداردهاي ايمني در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و دولتي کرمان در سال 1393 در بخش هاي ايمني انبار، ايمني تجهيزات و ارگونومي اين آزمايشگاه ها مي باشد. روش بررسي: طي اين پژوهش آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 4 بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي کرمان و 21 آزمايشگاه خصوصي سطح شهر کرمان موردبررسي قرار گرفت و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد با روش مصاحبه و مشاهده گردآوري گرديد. داده ها با استفاده از روش هاي آماري تحليل گرديد. يافته ها: نتايج نشان داد که در 25 آزمايشگاه موردمطالعه شهر کرمان درصد رعايت مولفه هاي ايمني در بخش ايمني انبار، تجهيزات و ارگونومي متفاوت بوده به طوري که ميانگين و انحراف معيار نمره کسب شده در بخش ايمني انبار آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 9/6± 3/24 بود. ميانگين و انحراف معيار ايمني انبار در آزمايشگاه هاي دولتي 4/5± 7/15 و آزمايشگاه هاي خصوصي 9/5± 9/25 بود. هيچ کدام از آزمايشگاه هاي دولتي داراي ايمني مطلوب نبودند. ميانگين و انحراف معيار ايمني تجهيزات در آزمايشگاه هاي دولتي 7/1± 25/11 و آزمايشگاه هاي خصوصي 1/2± 0/4 بود. ميانگين و انحراف معيار استانداردهاي ارگونومي در آزمايشگاه هاي دولتي 3/1± 5/3 و آزمايشگاه هاي خصوصي 6/1± 0/4 بود. نتيجه گيري: وضعيت رعايت استانداردهاي ايمني در آزمايشگاه هاي موردمطالعه از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و تا رسيدن به وضعيت مطلوب بايستي با استفاده از روش هاي مدرن مديريت ايمني در جهت ارتقاي ايمني در بخش هاي گوناگون آزمايشگاه ها اقدام نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی