برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 113 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين اثربخشي سيستم تهويه در يک سالن تشريح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: سالن هاي تشريح ازجمله مکان هايي هستند که بايد همواره از تهويه موثري برخوردار باشند. هدف از اين مطالعه تعيين اثربخشي سيستم تهويه يک سالن تشريح با استفاده از روش استاندارد 8-16000 ISO بود. روش بررسي: در مطالعه حاضر ضمن حفظ شان و احترام اجساد انساني موجود در يک سالن تشريح در طول مدت پژوهش، اثربخشي سيستم تهويه يک سالن تشريح در چهار حالت متفاوت شامل: مکنده روشن، دمنده روشن، هر دو سيستم روشن و هر دو سيستم خاموش، بر پايه استاندارد 8-16000 ISO، به روش نرخ کاهش گاز ردياب (SF6) مورد ارزيابي قرار گرفت. گاز ردياب در سالن، تزريق و سپس نمونه برداري در پنج نقطه انجام و در آزمايشگاه تعيين مقدار شد. سپس ميانگين عمر موضعي هوا و ميانگين عمر هواي سالن و همچنين نرخ تهويه موضعي و کلي هواي سالن تعيين گرديد. يافته ها: نتايج آزمون آناليز واريانس دوطرفه نشان داد که ميانگين عمر موضعي هوا و نرخ تهويه محلي در محل ها و حالات مختلف سيستم تهويه تفاوت معني داري (0. 390=p-value و 0. 220=p-value) نداشتند. همچنين اثر حالت سيستم تهويه بر ميانگين عمر هواي سالن و نرخ تهويه سالن معني دار بود (P<0. 001). آزمون آناليز واريانس يک طرفه نشان داد که سيستم مکنده بيشترين اثر را بر ميانگين عمر هوا و نرخ تهويه سالن داشت. نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصله سيستم تهويه در هنگامي که هم دمنده و هم مکنده روشن باشند اثربخش تر بود. با توجه به سميت فرمالدئيد، علاوه بر تهويه عمومي استفاده از تهويه موضعي استاندارد نيز براي ميزهاي تشريح قويا توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، م.، و مهریان، م.، و رضازاده آذری، م.، و خداکریم، س. (1397). تعیین اثربخشی سیستم تهویه در یک سالن تشریح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(3 ), 113-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470211Vancouver : کپی

جعفری محمدجواد، مهریان منوچهر، رضازاده آذری منصور، خداکریم سهیلا. تعیین اثربخشی سیستم تهویه در یک سالن تشریح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1397 [cited 2021October18];6(3 ):113-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470211IEEE : کپی

جعفری، م.، مهریان، م.، رضازاده آذری، م.، خداکریم، س.، 1397. تعیین اثربخشی سیستم تهویه در یک سالن تشریح با استفاده از روش استاندارد ISO 16000-8. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 6(3 ), pp.113-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470211. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی