برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 302 تا صفحه 310 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي آلودگي خاک سطحي به فلزات سنگين ناشي از صنايع فولاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: افزايش جمعيت منجر به گسترش صنايع شده و مديريت نادرست صنايع منجر به آلودگي اراضي و آسيب هاي جبران ناپذير به طبيعت و موجودات زنده مي گردد. لذا بررسي نقش مراکز صنعتي در آلودگي خاک، از مهم ترين اقدامات در زمينه کنترل آلودگي هاست. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي آلودگي خاک سطحي به فلزات سنگين ناشي از صنايع فولاد انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه به منظور تعيين غلظت فلزات سنگين کادميوم و سرب خاک، 6 نمونه خاک از عمق 0-5 سانتي متر مناطق اطراف کارخانه جمع آوري شدند. ميزان سرب و کادميوم در نمونه توسط دستگاه جذب اتمي شعله اندازه گيري شد. شاخص هاي آماري غلظت عناصر مورد بررسي در غبار سطحي خاک محاسبه شد، سپس غلظت عناصر در خاک قبل و بعد کارخانه مقايسه شدند و براي ارزيابي وضعيت آلودگي فلزات سنگين و بررسي اثرات محيط-زيستي درجه آلودگي اصلاح شده، شاخص هاي درجه آلودگي و درجه خطر بالقوه محيط زيستي محاسبه شد. يافته ها: بر اساس نتايج حاصل از آناليز خاک، بيشترين ميزان کادميوم 35/60 ميلي گرم بر کيلوگرم و کمترين 24/60 ميلي گرم بر کيلوگرم و براي سرب بيشترين مقدار 156/30 ميلي گرم بر کيلوگرم و کمترين 99/33 ميلي گرم بر کيلوگرم بود که بين ميزان کادميوم قبل و بعد کارخانه اختلاف معناداري وجود داشت که نشان مي دهد ميزان شاخص آلودگي براي آن شديد و خطرناک است، در صورتي که براي عنصر سرب، آلودگي کم و بي خطر است. نتيجه گيري: غلظت دو عنصر اندازه گيري شده نشان داد که تنها عنصر کادميوم بالاتر از استانداردهاي جهاني بوده و اين نمايانگر ميزان آلايندگي اين کارخانه مي باشد، لذا برنامه ريزي براي کنترل انتشار اين فلز و آلاينده هاي ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی