برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1397 , دوره  21 , شماره  11 ; از صفحه 37 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير کلاس هاي آمادگي دوران بارداري بر طول مدت و نوع زايمان در زنان نخست زا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: زايمان، يک فرآيند فيزيولوژيک است که بايد با روند طبيعي و بدون مداخله انجام گيرد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير کلاس هاي آمادگي دوران بارداري بر طول مدت و نوع زايمان در زنان نخست زا انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني در سال 1396 بر روي 100 نفر از زنان نخست زايي که جهت مراقبت هاي دوران بارداري و زايمان به بيمارستان سبلان شهرستان اردبيل مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد به صورت تصادفي ساده و يک در ميان در دو گروه 50 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بود. افراد گروه آزمون در کلاس هاي آموزش که از هفته 34-20 بارداري در 8 جلسه 2 ساعته که هر دو هفته يک بار توسط مربي مامايي برگزار مي شد، شرکت کردند و در گروه کنترل زنان مراقبت هاي معمول بارداري را دريافت کردند. در هر دو گروه بعد از شروع دردهاي زايمان، طول مدت زمان فاز فعال، مرحله دوم زايمان و نوع زايمان توسط پژوهشگر ثبت شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 18) و آزمون هاي تي، کاي اسکوئر و آزمون دقيق فيشر انجام شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: در اين مطالعه، آموزش هاي دوران بارداري به طور معنا داري سبب کاهش طول مدت زايمان (001/0>p) و زايمان به روش سزارين (023/0=p) شد. نتيجه گيري: کلاس هاي آمادگي دوران بارداري سبب کاهش طول مدت زايمان و ميزان سزارين مي شود، لذا پيشنهاد مي گردد اين کلاس ها به صورت گسترده تري در مراکز مراقبت بارداري و زايمان تشکيل شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی