نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1397 , دوره  21 , شماره  11 ; از صفحه 14 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کرم واژينال کلوتريمازول به همراه مرزه کوهي بختياري با کرم کلوتريمازول در درمان واژينيت کانديديايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهر شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اخيراً گزارشاتي در مورد اثرات ضدقارچي و ضدميکروبي گياه مرزه کوهي بختياري ارائه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر کرم واژينال کلوتريمازول به همراه مرزه کوهي بختياري با کرم کلوتريمازول در درمان واژينيت کانديديايي انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور، در سال 1395 بر روي 80 زن سنين باروري مراجعه کننده به بيمارستان هاجر شهرکرد انجام شد. افراد در دو گروه دريافت کننده کرم واژينال کلوتريمازول و کرم واژينال کلوتريمازول به همراه مرزه قرار گرفتند. علائم و نشانه هاي باليني و آزمايشگاهي در ابتداي مطالعه و پس از درمان توسط پرسشنامه و فرم مشاهده ثبت گرديد. درمان در هر دو گروه به مدت 7 روز انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 21) و آزمون­ هاي تي مستقل، کاي اسکوئر، آزمون مقادير تکراري و تي زوجي انجام شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: در اين مطالعه، ميزان ترشح واژينال (0001/0>p)، ميزان سوزش ادرار (014/0=p) و همچنين ميزان خارش واژينال (048/0=p) در گروه کلوتريمازول به همراه مرزه نسبت به گروه کلوتريمازول به طور معني داري کمتر بود. تفاوت معناداري در ميزان قرمزي ولو و واژن (108/0=p) و همچنين ميزان مقاربت دردناک (118/0=p) در دو گروه مشاهده نشد. همچنين ارتباط معناداري بين ميزان عود و گروه هاي مورد مطالعه وجود نداشت (130/0=p). نتيجه گيري: اثرات درماني کرم واژينال کلوتريمازول به همراه مرزه نه تنها مشابه کرم کلوتريمازول مي باشد، بلکه در بهبود علائم واژينيت کانديدايي اثربخشي بيشتري دارد. بنابراين استفاده از اين فرآورده را مي توان براي درمان عفونت کانديدايي پيشنهاد نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفرزاده، ل.، و سپردار، آ.، و لری گویینی، ز.، و رفیعیان، م.، و دریس، ف.، و شاهین فرد، ن. (1397). اثر کرم واژینال کلوتریمازول به همراه مرزه کوهی بختیاری با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدیایی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 21(11 ), 14-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470148Vancouver : کپی

جعفرزاده لعبت، سپردار آتنا، لری گویینی زهرا، رفیعیان محمود، دریس فاطمه، شاهین فرد نجمه. اثر کرم واژینال کلوتریمازول به همراه مرزه کوهی بختیاری با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدیایی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1397 [cited 2022August07];21(11 ):14-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470148IEEE : کپی

جعفرزاده، ل.، سپردار، آ.، لری گویینی، ز.، رفیعیان، م.، دریس، ف.، شاهین فرد، ن.، 1397. اثر کرم واژینال کلوتریمازول به همراه مرزه کوهی بختیاری با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدیایی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 21(11 ), pp.14-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470148. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 769 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی