برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  48 , شماره  2 ; از صفحه 351 تا صفحه 364 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همزيستي قارچريشه، کاربرد خاکي و محلول پاشي فلوميکس بر عملکرد علوفه و برخي ويژگي هاي کيفي ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شاهرود
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير کاربرد قارچريشه (ميکوريزا)، محلول پاشي و کاربرد خاکي کود فلوميکس بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه ي تحقيقاتي دانشکده ي کشاورزي دانشگاه شاهرود انجام شد. در اين آزمايش همزيستي قارچريشه اي در دو سطح شامل بدون همزيستي و همزيستي قارچريشه، محلول پاشي فلوميکس در سه سطح شامل بدون کاربرد، يک بارکاربرد و دو بار کاربرد و کاربرد خاکي فلوميکس شامل بدون کاربرد، يک بارکاربرد و دو بار کاربرد اعمال شد. نتايج تجزيه ي واريانس بيانگر افزايش معني دار صفات عملکرد علوفه، درصد پروتئين، سبزينه ي (کلروفيل) a، سبزينه ي b، محتواي نسبي آب برگ و فسفر دانه تحت تأثير همزيستي قارچريشه، محلول پاشي و کاربرد خاکي فلوميکس بود. همچنين تأثير همزيستي قارچريشه و محلول پاشي، محلول پاشي و کاربرد خاکي فلوميکس بر پرگنه زايي (کلونيزاسيون) ريشه معني دار بود و سبب افزايش اين صفت شد. بنا بر نتايج تأثير همزيستي قارچريشه و محلول پاشي نيز بر صفت قند محلول برگ معني دار بود و باعث افزايش آن شد. ترکيب تيماري بدون کاربرد قارچريشه+ يک بار محلول پاشي+ بدون کاربرد خاکي محتواي نسبي آب برگ را نسبت به کاربرد قارچريشه+ دو بار محلول پاشي+ بدون کاربرد خاکي افزايش داد. از نظر عملکرد علوفه نيز ترکيب تيماري کاربرد قارچريشه + دو بار محلول پاشي + يک بار کاربرد خاکي با 6557 کيلوگرم در هکتار بيشترين ميزان عملکرد را نسبت به شاهد نشان داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جباری، ر.، و عباس دخت، ح. (1396). بررسی همزیستی قارچریشه, کاربرد خاکی و محلول پاشی فلومیکس بر عملکرد علوفه و برخی ویژگی های کیفی ذرت. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 48(2 ), 351-364. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470087Vancouver : کپی

جباری رامین، عباس دخت حمید. بررسی همزیستی قارچریشه, کاربرد خاکی و محلول پاشی فلومیکس بر عملکرد علوفه و برخی ویژگی های کیفی ذرت. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1396 [cited 2021April18];48(2 ):351-364. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470087IEEE : کپی

جباری، ر.، عباس دخت، ح.، 1396. بررسی همزیستی قارچریشه, کاربرد خاکی و محلول پاشی فلومیکس بر عملکرد علوفه و برخی ویژگی های کیفی ذرت. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 48(2 ), pp.351-364. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470087>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی