برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1397 , دوره  21 , شماره  10 ; از صفحه 13 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تمرينات هوازي در نوبتهاي صبح و عصر در زنان باردار بر ترکيب بدني زنان باردار تا دو ماه پس از زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تمرينات ورزشي مي تواند با جلوگيري از افزايش بي رويه وزن طي بارداري، تضمين کننده سلامت مادر در حين بارداري و پس از آن باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي و مقايسه تأثير 12 هفته تمرين هوازي در نوبت هاي صبح و عصر بر ترکيب بدني زنان باردار تا 2 ماه پس از زايمان انجام شد. روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1396 بر روي 90 زن باردار با سن بارداري 25-24 هفته در مشهد انجام شد. شرکت کنندگان در سه گروه تمرين هوازي صبح (29 نفر)، تمرين هوازي عصر (26 نفر) و گروه کنترل (27 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمريني شامل 12 هفته سه جلسه اي و مدت هر جلسه 55-35 دقيقه و شامل راه رفتن تداومي بود. شدت تمرين 60% ضربان قلب ذخيره بيشينه در جلسات ابتدايي بود که به 45% در جلسات پاياني کاهش يافت. پارامترهاي درصد چربي بدن و شاخص توده بدني مادر در ابتدا و انتهاي پژوهش تعيين شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه20) و آزمون هاي کولموگروف اسميرنوف، تي زوجي و آنووا انجام گرفت. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: 12 هفته تمرين هوازي بر ميانگين چربي بدن شرکت کنندگان تأثير معناداري داشت (020/0=p)، ولي بين تمرين صبح و عصر تفاوت معناداري وجود نداشت (422/0=p). تمرين هوازي منتخب بر ميانگين شاخص توده بدني شرکت کنندگان تأثير معناداري داشت (022/0=p)، ولي بين تمرين صبح و عصر تفاوت معناداري وجود نداشت (293/0=p). نتيجه گيري: پروتکل تمرينات هوازي، از افزايش بيش از حد چربي بدن زنان باردار جلوگيري نموده و موجب مي شود زنان باردار در حين بارداري، وزن گيري مطلوب تري داشته باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی