برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان بهزيستي روانشناختي بر بهبودي وسواس فکري-عملي و ترس از ارزيابي منفي زنان مبتلا به وسواس شستشو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اختلال وسواسي اجباري يکي از شايع ترين اختلالات رواني است که بر تمام جنبه هاي زندگي اثر مي گذارد. با توجه به شيوع بالاي اختلال وسواس جبري و اثرات مخربي که اين اختلال در طولاني مدت بر روابط بين فردي و ارتباطات اجتماعي دارد. مطالعه اي با هدف بررسي اثربخشي درمان بهزيستي روانشناختي بر نشانگان باليني و ترس از ارزيابي منفي بيماران وسواس شستشو انجام گرفت. روش کار: پژوهش حاضر نيمه آزمايشي، از نوع پيش آزمون و پس آزمون با مطالعه پيگيري بود. جامعه آماري پژوهش کليه زنان مبتلا به وسواس شستشو مراجعه کننده به کلينيک هاي حرم مطهر و کلينيک خانه مهر در شهر مشهد درسال 1396بود. از اين جامعه يک نمونه تصادفي 30نفره انتخاب و به طور تصادفي دردوگروه 15 نفره کنترل وآزمايش گمارده شدند. سپس براي گروه آزمايش درمان مبتني بر بهزيستي در 12 جلسه 90 دقيقه اي به صورت يک بار در هفته به عمل آمد. داده هاي پژوهش با استفاده از مقياس شدت وسواس فکري-عملي ييل-براون (گودمن وهمکاران، 1989) و پرسشنامه ارزيابي منفي ( لري، 1983 ) گردآوري و با استفاده از روش تحليل واريانس بااندازه گيري هاي مکررو نرم افزار SPSS نسخه 23 تحليل گرديد. يافته ها: نتايج نشان داد که درمان بهزيستي روانشناختي بر وسواس فکري و وسواس عملي اثر مثبت معناداري داشته (001/0P<) که در پيگيري دو ماهه پس از مداخله نيز نتايج پايدار باقي مانده است. همچنين تحليل داده ها نشان دهنده آن بود که درمان بهزيستي روانشناختي بر نشانگان باليني بر ترس از ارزيابي منفي بيماران وسواس شستشو تأثيرتاثير معني داري دارد، واين تاثير نيزدر مطالعه پيگيري باقي مانده است. (001/0P<) نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که درمان بهزيستي روانشناختي در کاهش وسواس فکري وعملي ونيز کاهش ترس ارزيابي منفي بيماران وسواس شستشو موثر است واز اين روش مداخله اي مي توان به عنوان يک شيوه کارامد در درمان افراد وسواس در مراکز مشاوره استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قندهاری زاده، ا.، و آقامحمدیان شعرباف، ح.، و باقری، ف. (1397). اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو. روان پرستاری, 6(4 ), 27-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469998Vancouver : کپی

قندهاری زاده افسانه، آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا، باقری فریبرز. اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو. روان پرستاری. 1397 [cited 2021October16];6(4 ):27-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469998IEEE : کپی

قندهاری زاده، ا.، آقامحمدیان شعرباف، ح.، باقری، ف.، 1397. اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو. روان پرستاری, [online] 6(4 ), pp.27-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469998. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 381 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی