برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير پري بيوتيک ديواره سلولي مخمر Saccharomyces cerevisia بر شاخص هاي خون شناختي و آنزيم هاي کبدي بچه ماهيان انگشت قد کپور معمولي (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، بخش آبزی‌پروری، گنبدکاووس، ایران
 
چکیده: 
مطالعه حاضر باهدف بررسي تأثير سطوح مختلف پري بيوتيک ديواره سلولي مخمر Saccharomyces cerevisiae بر برخي از شاخص هاي خون شناختي و آنزيم هاي کبدي بچه ماهيان انگشت قد کپور معمولي (Cyprinus carpio) انجام شد. بدين منظور تعداد 600 قطعه بچه ماهي کپور معمولي با ميانگين وزني 85/0± 1/5 گرم تهيه و پس از انتقال به آزمايشگاه با گذراندن يک دوره يک هفته اي جهت سازگاري با شرايط جديد، به طور تصادفي در 12 مخزن پلي اتيلني با تراکم 50 قطعه بچه ماهي در هر تيمار توزيع و طي مدت 60 روز، در قالب چهار جيره آزمايشي حاوي سطوح صفر (شاهد)، (F1) 4/0، (F2) 8/0 و (F3) 2/1 گرم پري بيوتيک در هر کيلوگرم جيره غذايي به طور جداگانه در چهار تيمار هرکدام با سه تکرار تغذيه شدند. در انتهاي دوره، مقايسه آماري نتايج به دست آمده از نمونه هاي خون جمع آوري شده از 15 عدد ماهي به ظاهر سالم (با ميانگين وزني 3/1± 25) موجود در هر مخزن به روش خون گيري از ساقه دمي نشان داد، با اين که پري بيوتيک ديواره سلولي مخمر تأثيري در تعداد مونوسيت، لنفوسيت و حجم متوسط گلبولي نداشت (05/0p>)، اما باعث ايجاد اختلاف معني دار در تعداد گلبول هاي سفيد، گلبول هاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد هماتوکريت، ميزان متوسط هموگلوبين گلبولي، غلظت متوسط هموگلوبين گلبولي قرمز و تعداد نوتروفيل در نمونه هاي خون بچه ماهيان انگشت قد کپور معمولي در تيمارهاي آزمايشي در مقايسه با تيمار شاهد شد (05/0p<)؛ همچنين بررسي آنزيم هاي کبدي نيز اختلاف معني داري در ميزان فعاليت آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز و آلکالين فسفاتاز در تيمارهاي حاوي پري بيوتيک در مقايسه با تيمار شاهد نشان داد (05/0p<)، درحالي که تجزيه و تحليل هاي آماري هيچ گونه تأثير معني داري بين مقادير آنزيم آسپارتات آمينوترانسفراز در تيمارهاي آزمايشي و تيمار شاهد نشان ندادند (05/0p>). بر اساس اين نتايج مي توان اين چنين بيان نمود که استفاده از پربيوتيک ديواره سلولي مخمر S. cerevisiae در جيره هاي غذايي بچه ماهيان انگشت قد کپور معمولي داراي عملکردهاي متفاوتي بر شاخص هاي خون شناختي بوده و احتمالاً داراي اثرات تقويت کننده سيستم ايمني غيراختصاصي در اين گونه مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفریان، ح.، و بیواره، م.، و جعفریان، س. (1397). تأثیر پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisia بر شاخص های خون شناختی و آنزیم های کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758). میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), 14(2 (پیاپی 37) ), 109-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469931Vancouver : کپی

جعفریان حجت اله، بیواره محمدرضا، جعفریان سمیرا. تأثیر پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisia بر شاخص های خون شناختی و آنزیم های کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758). میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار). 1397 [cited 2021November29];14(2 (پیاپی 37) ):109-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469931IEEE : کپی

جعفریان، ح.، بیواره، م.، جعفریان، س.، 1397. تأثیر پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisia بر شاخص های خون شناختی و آنزیم های کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758). میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), [online] 14(2 (پیاپی 37) ), pp.109-121. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469931. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی