برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  48 , شماره  4 ; از صفحه 1055 تا صفحه 1068 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر مالچ گندم و سطوح مختلف کود نيتروژن بر رشد علف هاي هرز و برخي صفات زراعي بادرشبو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان، ایران
 
چکیده: 
به منظور شبيه سازي اثر نيتروژن و مالچ گندم بر آلودگي علفهاي هرز، عملکرد بادرشبو آزمايشي به صورت فاکتوريل در بهار 1393 انجام شد. فاکتور اول کود نيتروژن در3 سطح عدم کوددهي، و افزودن 50 و 100 کيلوگرم در هکتار به صورت کود اوره به خاک جهت ايجاد سطوح مختلف نيتروژن و فاکتور دوم مالچ گندم در 4 سطح، عدم استفاده از مالچ به عنوان شاهد، مالچ با وزن 1، 5/1 و 2 کيلوگرم در مترمربع بود. يک تيمار نيز به عنوان شاهد عاري از علف هرز (وجين علفهاي هرز تا آخر فصل) در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که زيست توده و تراکم علفهاي هرز پهن برگ و مجموع علفهاي هرز در 70 روز پس از کاشت بطور معني دار تحت تاثير مقدار مالچ و اثر متقابل مالچ و نيتروژن قرار گرفت. زيست توده و تراکم علفهاي هرز باريک برگ فقط تحت تاثير مالچ قرار گرفت. در نمونه برداري آخر فصل بالاترين زيست توده علفهاي هرز در کاربرد 100 کيلوگرم نيتروژن و در شرايط عدم استفاده از مالچ ديده شد. بطور کلي بالاترين تراکم و زيست توده علفهاي هرز در تيمار عدم استفاده از مالچ و کمترين آن در تيمار 2 کيلوگرم در مترمربع مالچ گندم مشاهده شد. تداخل علفهاي هرز عملکرد بيولوژيک بادرشبو را از 5495 کيلوگرم در هکتار در تيمار شاهد به 852 کيلوگرم در هکتار کاهش داد. بعد از شاهد عاري از علف هرز، بيشترين عملکرد دانه و بيولوژيک در تيمار کاربرد 100 کيلوگرم نيتروژن و کاربرد يک کيلوگرم مالچ گندم ديده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی