برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 133 تا صفحه 143 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير زمان تهيه بستر بذر و شيوه مديريت علف هاي هرز بر جمعيت علف هاي هرز و عملکرد کمي و کيفي چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات آموز ش و ترویج کشاورزی
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير زمان تهيه بستر بذر و شيوه مديريت علف هاي هرز بر عملکرد کمي و کيفي چغندرقند آزمايشي در سال زراعي 1389-1388 در شهرستان کنگاور به صورت کرت هاي خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. عامل اصلي زمان تهيه بستر (A) داراي سه سطح (a1-تهيه بستر بذر و ايجاد جوي و پشته به طور کامل در پاييز به همراه کاشت گياه پوششي جو، a2-تهيه بستر بذر و ايجاد جوي و پشته به طور کامل در پاييز بدون کشت جو a3-تهيه بستر بذر و ايجاد جوي و پشته به طور کامل در بهار) بود. عامل فرعي روش مديريت علف هاي هرز (B) نيز داراي سه سطح (b1-کنترل علف هاي هرز به-روش وجين دستي در دو مرحله + دو مرحله کنترل شيميايي، b2-کنترل علف هاي هرز به روش شيميايي شامل سه مرحله استفاده از علف کش ها و b3-عدم کنترل علف هاي هرز (شاهد با علف هرز) بود. نتايج نشان داد زيست توده علف هاي هرز به طور معني داري تحت تاثير روش تهيه بستر بذر قرار گرفت و ميانگين زيست توده علف هاي هرز مزرعه پيش از کاشت چغندرقند، در تيمار تهيه بستر بذر در بهار حدود دو برابر تيمار تهيه بستر در پاييز بود. روش تهيه بستر بذر به طور کامل در پاييزه همراه با جو باعث کاهش 28 درصدي وزن علف هاي هرز مزرعه و در نتيجه موجب افزايش 16 درصدي عملکرد ريشه چغندرقند گرديد. روش کنترل تلفيقي علف هاي هرز (85 درصد) موفق تر از شيوه کنترل شيميايي (70 درصد) آنها بود. نتايج تجزيه واريانس عملکرد کمي و کيفي چغندرقند نشان داد اثر زمان تهيه بستر بذر بر عملکرد ريشه در سطح يک درصد معني دار بود. بيشترين عملکرد ريشه چغندرقند در تيمار بستر پاييزه بدون جو (64 تن در هکتار) و تيمار بستر بهاره کمترين عملکرد ريشه (54 تن در هکتار) را توليد نمود. اثر روش مديريت علف هرز نيز باعث معني دار (P<0. 01) شدن عملکرد ريشه، عملکرد شکر و شکر سفيد گرديد. تيمار کنترل تلفيقي داراي بيشترين عملکرد ريشه (73 تن در هکتار) و تيمار شاهد با علف هرز داراي کمترين عملکرد ريشه (35 تن در هکتار) بود. تيمار کنترل شيميايي با عملکرد ريشه (71 تن در هکتار) نيز با تيمار کنترل تلفيقي در يک گروه آماري قرار داشت. بنابراين با تهيه بستر بذر به طور کامل در پاييز و کشت چغندرقند در اولين فرصت ممکن در بهار و با اعمال مديريت مناسب جهت کنترل علف هاي هرز عملکرد کمي و کيفي چغندرقند افزايش مي يابد. با اين روش ضمن کاهش تلفات رطوبت ذخيره شده در خاک به دليل عدم انجام خاک ورزي براي تهيه بستر در بهار، امکان کاشت زودتر چغندرقند نيز فراهم مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالهیان نوقابی، م.، و خمیس آبادی، ر.، و کاشانی، ع.، و فتح اله طالقانی، د. (1393). تاثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف های هرز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند. دانش علف های هرز, 10(2 ), 133-143. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469894Vancouver : کپی

عبدالهیان نوقابی محمدعلی، خمیس آبادی رضا، کاشانی علی، فتح اله طالقانی داریوش. تاثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف های هرز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند. دانش علف های هرز. 1393 [cited 2022January24];10(2 ):133-143. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469894IEEE : کپی

عبدالهیان نوقابی، م.، خمیس آبادی، ر.، کاشانی، ع.، فتح اله طالقانی، د.، 1393. تاثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف های هرز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند. دانش علف های هرز, [online] 10(2 ), pp.133-143. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی