نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  47 , شماره  3 ; از صفحه 473 تا صفحه 480 .
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي فيزيکي، ترکيب شيميايي و زيربخش هاي پروتئيني تفاله هاي چغندرقند ايران در مقايسه با مقادير جدول هاي سيستم کربوهيدرات و پروتئين خالص کرنل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش تعيين ويژگي هاي فيزيکي، ترکيب شيميايي و جداسازي زيربخش هاي پروتئيني تفاله هاي چغندرقند توليدشده در ايران و مقايسة آن با مقادير جدول هاي سيستم کربوهيدرات و پروتئين خالص کرنل بود. شمار 39 نمونه از سيزده کارخانة قند و شکر از سراسر کشور گردآوري و بررسي شد. توزيع اندازة ذرات نمونه ها با استفاده از غربال پنسيلوانيا تعيين شدند. نتايج نشان داد که تفاله هاي چغندرقند توليدشده در کشور در مقايسه با مقادير ارائه شده در جدول هاي سيستم کربوهيدرات و پروتئين خالص کرنل به طور معني داري (01/0 > P) پروتئين خام (6/10 در برابر 8/9 درصد) و عصارة اتري (90/0 در برابر 60/0 درصد) بيشتر و مادة آلي (9/92 در برابر 7/94 درصد) و الياف نامحلول در شويندة خنثي (6/40 در برابر 6/44 درصد) کمتر داشتند. افزون بر اين، تفاله هاي چغندرقند در مقايسه با مقادير ارائه شده در جدول هاي سيستم کربوهيدرات و پروتئين خالص کرنل پروتئين محلول (2/39 در برابر 5/26 درصد)، زيربخش پروتئيني A (6/35 در برابر 5/25 درصد)، 1B (6/3 در برابر 0/1 درصد) بيشتر و زيربخش پروتئيني 2B (7/11 در برابر 4/20 درصد) و 3B (2/37 در برابر 8/41 درصد) کمتري (بر پاية درصدي از پروتئين خام) داشتند (01/0>P). بر اين پايه، تنها 25 و 10 درصد از نمونه هاي گردآوري شده به ترتيب از نظر پروتئين خام و الياف نامحلول در شويندة خنثي ارزشي همسان با مقادير يادشده در جدول سيستم کربوهيدرات و پروتئين خالص کرنل داشتند. بنابراين، توصية جدي مي شود که تفالة چغندرقند پيش از متوازن کردن جيره ها توسط مشاوران تغذيه اي و يا پرورش دهندگان تجزيه شود يا دست کم از ميانگين مقادير گزارش شده در اين آزمايش براي متوازن تر کردن بيشتر جيره ها استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادری، ن.، و قربانی، غ.، و صادقی سفیدمزگی، ع. (1395). ویژگی های فیزیکی, ترکیب شیمیایی و زیربخش های پروتئینی تفاله های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران), 47(3 ), 473-480. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469435Vancouver : کپی

نادری نیما، قربانی غلامرضا، صادقی سفیدمزگی علی. ویژگی های فیزیکی, ترکیب شیمیایی و زیربخش های پروتئینی تفاله های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران). 1395 [cited 2022June27];47(3 ):473-480. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469435IEEE : کپی

نادری، ن.، قربانی، غ.، صادقی سفیدمزگی، ع.، 1395. ویژگی های فیزیکی, ترکیب شیمیایی و زیربخش های پروتئینی تفاله های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران), [online] 47(3 ), pp.473-480. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469435. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی