برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  47 , شماره  3 ; از صفحه 357 تا صفحه 368 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسة رهيافت بيزي مرسوم و رهيافت بيزي تقريبي در برآورد مؤلفه هاي واريانس مدل هاي حيواني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
 
چکیده: 
مدل هاي حيواني براي مدل بندي مشاهده هاي مربوط به عملکرد حيوان با همبستگي ژنتيکي استفاده مي شوند. اين مدل-ها متعلق به کلاس مدل هاي مختلط خطي تعميم يافته هستند و همبستگي ژنتيکي موجود بين داده ها توسط تأثير تصادفي با ارزش اصلاحي به مدل اضافه مي شود. از جمله هدف هاي اين مدل ها، برآورد مؤلفه هاي واريانس است. در اين پژوهش رهيافت بيزي تقريبي براي برآورد مؤلفه هاي واريانس مدل حيواني ارائه و با رهيافت بيزي مرسوم مقايسه شد. براي اين منظور مجموعة داده شبيه سازي شده با 1084 رکورد مربوط به حيوان فرضي استفاده شد. مشاهده هاي وزن حيوان هنگام تولد است. اين مجموعة داده شامل کد حيوان، کد مادر، کد پدر، جنسيت و سال تولد است. جنسيت به عنوان اثر ثابت و اثرهاي مادري، حيوان و سال تولد به صورت عامل هاي تصادفي در نظر گرفته شدند. چهار مدل با رهيافت بيزي مرسوم برازش و با يک معيار مدل گزيني مدل مناسب انتخاب شد. رهيافت بيزي تقريبي روي مدل مناسب پياده سازي شد. زمان محاسبات با رايانه به ويژگي هاي (Intel Core i7, 4GB, 2. 7 GHz) براي رهيافت بيزي مرسوم حدود ١ ٢ ٠ ثانيه و با رهيافت بيزي تقريبي کمتر از ١ ٠ ثانيه به طول انجاميد. براي بررسي نکويي برازش معيار ريشة ميانگين توان دوم خطاي نسبي محاسبه شد که به ترتيب 1568/0 و 1499/0 براي رهيافت بيزي مرسوم و بيزي تقريبي به دست آمد. براي بررسي تفاوت نداشتن معني دار بين برازش وزن حيوان توسط دو رهيافت، آزمون تي (T) استفاده شد که ميزان احتمال آزمون 98/0 به دست آمد و فرضيه صفر برابر بودن ميانگين برازش وزن حيوان از دو رهيافت برابرند، پذيرفته شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی