برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 474 تا صفحه 485 .
 
عنوان مقاله: 

تاثيرآتش سوزي گياهان بالشتکي بر بانک بذر خاک در مراتع کوهستاني، مطالعه موردي: حوزه واز، البرز مرکزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور
 
چکیده: 
اين تحقيق به منظور دست يابي به اثر آتش سوزي گياه بالشتکي Onobrychis cornuta بر تراکم و غناي گونه اي بانک بذر خاک ذخيره شده توسط اين گياهان در مراتع واز استان مازندران انجام شد. براي اين منظور سيزده پايه گياه بالشتکي به تصادف انتخاب شد. نمونه هاي بانک بذر خاک قبل از آتش سوزي در دو عمق (5-0و10-5 سانتي متر) جمع آوري شد و سپس گياهان بالشتکي سوزانده شدند. نمونه هاي خاک پس از آتش سوزي در همان دو عمق با فاصله يک هفته بعد جمع آوري شدند. نمونه جهت جوانه زني بذرها تحت شرايط مناسب در گلخانه قرار گرفتند. بذرهاي جوانه زده شناسايي شده و تراکم در متر مربع و غناي گونه اي محاسبه و بين نمونه هاي قبل و بعد از آتش مقايسه شدند. جهت مقايسه اثر آتش، عمق و اثر متقابل آن ها بر ويژگي هاي بانک بذر خاک از آزمون تجزيه واريانس دوطرفه استفاده شد. علاوه بر اين، جهت مقايسه ويژگي هاي بانک بذر خاک بين دو عمق و همچنين بين قبل و بعد از آتش سوزي از آزمون t تست زوجي استفاده شد. نتايج نشان داد که تراکم بانک بذر خاک پهن برگان و گندميان قبل از آتش سوزي در عمق 10 – 0 سانتي متر به طور معني داري (به ترتيب 025/0=p و 038/0=p) از تراکم بانک بذر خاک پهن برگان و گندميان بعد از آتش سوزي در همين عمق بيشتر بود. همچنين غناي بانک بذر خاک پهن برگان و گندميان قبل از آتش سوزي در عمق 10 – 0 سانتي متر به طور معني داري (به ترتيب 004/0=p و 031/0=p) از غناي گونه اي بانک بذر پهن برگان و گندميان بعد از آتش سوزي در همين عمق بيشتر بود. تراکم و غناي گونه اي در عمق 5-0 سانتي متر قبل از آتش سوزي به طور معني داري (به ترتيب 013/0=p و 014/0=p) بيش تر از بعد از آتش سوزي در همين عمق بود. تفاوت معني داري بين تراکم و غناي گونه اي بانک بذر خاک در عمق 10-5 سانتي متر قبل و بعد از آتش وجود نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیکنام، پ.، و عرفان زاده، ر.، و قلیچ نیا، ح. (1396). تاثیرآتش سوزی گیاهان بالشتکی بر بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی, مطالعه موردی: حوزه واز, البرز مرکزی. مرتع, 11(4 ), 474-485. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469336



Vancouver : کپی

نیکنام پریسا، عرفان زاده رضا، قلیچ نیا حسن. تاثیرآتش سوزی گیاهان بالشتکی بر بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی, مطالعه موردی: حوزه واز, البرز مرکزی. مرتع. 1396 [cited 2021May15];11(4 ):474-485. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469336



IEEE : کپی

نیکنام، پ.، عرفان زاده، ر.، قلیچ نیا، ح.، 1396. تاثیرآتش سوزی گیاهان بالشتکی بر بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی, مطالعه موردی: حوزه واز, البرز مرکزی. مرتع, [online] 11(4 ), pp.474-485. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469336.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی