نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  71 , شماره  2 ; از صفحه 489 تا صفحه 504 .
 
عنوان مقاله: 

آشکارسازي روند تغييرات کاربري اراضي و تآثير آن بر دبي و بار معلق شبيه سازي شده با مدل SWAT (مطالعه موردي: آبخيز گاليکش استان گلستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
شيوه هاي بهره برداري اراضي، تخريب مناطق جنگلي و مرتعي، رهاسازي اراضي و توسعه ي مناطق مسکوني از جمله عواملي هستند که بر شدت جريان آب، شدت فرسايش و توليد رسوب اثر مي گذارند. به همين دليل آگاهي ازميزان اثر تغييرات کاربري اراضي بر روي دبي و بار معلق يک ضرورت اجتناب ناپذير است. در مطالعه ي حاضر براي بررسي اين اثرات از مدل نيمه توزيعي SWAT در آبخيز گاليکش استان گلستان به مساحت تقريبي 39 هزار هکتار استفاده شد. مدل مذکور براي شبيه سازي، واسنجي و اعتبار سنجي و در نهايت بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر دبي و بار معلق در يک دوره ي 27 ساله مورد استفاده قرار گرفت. نقشه هاي کاربري اراضي از سه تصوير ماهواره ي لندست سال هاي 1987، 2000 و 2013 تهيه شدند. در اين مطالعه از روش SUFI2 براي واسنجي و اعتبار سنجي مدل استفاده شد. معيار ناش-ساتکليف (NS) به عنوان تابع هدف در مرحله ي واسنجي (1990-2007) براي دبي و بار معلق به ترتيب 63/0 و 61/0 به دست آمد که با توجه به دامنه هاي تفسيري مورد استفاده در تحقيقات گذشته، قابل قبول ارزيابي شد. براي بررسي اثر تغييرات کاربري اراضي بر مقدار رواناب و رسوب تمام ورودي هاي مدل به غير از کاربري اراضي ثابت فرض شد و نتايج نشان داد که تغييرات کاربري اراضي از سال 1987 تا 2013 موجب افزايش ارتفاع رواناب سطحي به ميزان 40/1 ميليمتر و افزايش غلظت رسوب به ميزان 2 تن در هکتار در سال شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، ا.، و نجفی نژاد، ع.، و اونق، م.، و کمکی، چ.، و فولادی منصوری، م. (1397). آشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی و تآثیر آن بر دبی و بار معلق شبیه سازی شده با مدل SWAT (مطالعه موردی: آبخیز گالیکش استان گلستان). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), 71(2 ), 489-504. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469283Vancouver : کپی

مرادی ایوب، نجفی نژاد علی، اونق مجید، کمکی چوقی بایرام، فولادی منصوری مهرانگیز. آشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی و تآثیر آن بر دبی و بار معلق شبیه سازی شده با مدل SWAT (مطالعه موردی: آبخیز گالیکش استان گلستان). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران). 1397 [cited 2022May29];71(2 ):489-504. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469283IEEE : کپی

مرادی، ا.، نجفی نژاد، ع.، اونق، م.، کمکی، چ.، فولادی منصوری، م.، 1397. آشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی و تآثیر آن بر دبی و بار معلق شبیه سازی شده با مدل SWAT (مطالعه موردی: آبخیز گالیکش استان گلستان). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), [online] 71(2 ), pp.489-504. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469283. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی